Så vill vi stoppa extremism

Skriver med Beatrice Ask, Birgitta Ohlsson, Johan Linander i SvD om hur vi vill stoppa extremismen. En utredare ska se över möjligheten att skärpa lagen bland annat när det...

Continue Reading →

Inför en elevhälsogaranti

Barnen är vår framtid och det värdefullaste vi har. Idag mår allt för många barn och unga dåligt. Det måste vi ta på allvar. Kristdemokraterna vill införa en elevhälsogaranti...

Continue Reading →

Så gör vi Sverige tryggare

Igår var jag i Huddinge och tala rättspolitik bl a villainbrott med fastighetsföreningar och andra som var intresserade. Det blev bra samtal om hur vi gör Sverige tryggare. Läs...

Continue Reading →

Minska barngruppernas storlek i fritids och förskola

Barngrupperna på fritids har över landet vuxit kraftigt från i snitt 18 barn i början av 1980-talet till 40 barn år 2013. Det är en oroande utveckling som enligt...

Continue Reading →

Förnuft och känsla

Idag reagerade jag. Jag visade känslor. Jag var personlig. Men sån är jag som politiker, jag står upp för det jag tror på. Och jag reagerar. Artikeln hade varit...

Continue Reading →

Ytterligare ett förslag från justitie-Alliansen

Skriver med Justitie-Alliansen om ytterligare ett av våra förslag – bidra till uppklarning få lindrat straff. Vi behöver göra mer för att fler brott ska klaras upp. Därför föreslår...

Continue Reading →

Kippamanifestation på söndag

På söndag är det kippamanifestation i Stockholm kl 11.30 på Raoul Wallenbergstorg. Kom och visa ditt stöd! Skriver idag med vår partisekreterare Acko Ankarberg Johansson och Ella Bohlin i...

Continue Reading →

Renodla polisens verksamhet

Skriver idag på Nyhter24 med Erik Slottner om att vi borde renodla polisens arbetsuppgifter. ”Det övergripande målet måste vara att bättre förebygga kriminellt beteende samt att klara upp fler...

Continue Reading →