EU-nämnden ska inte underskattas

EU-frågor är viktiga. EU-frågor är svenska frågor. EU-lagstiftning blir svensk lagstiftning. EU-nämnden är viktig. Såväl förra som denna mandatperiod har jag hand om Rif-frågorna (rättsliga, inrikes), konkurrens, barn, kultur...

Continue Reading →

Regerings budget inget recept för bostadskrisen

Pressmeddelande Stockholm 23 oktober 2014 Inget recept för bostadskrisen - S MP, V har under åtta år sjungit om behovet av bostadssubventioner och när man nu kliver upp på...

Continue Reading →

Förenkling av regelverket för byggande

2010 lade jag en motion om förenkling av regelverket för byggande. En hel del har skett men en del återstår också. Jag har haft flera intressanta och bra möten...

Continue Reading →

Social impact bonds

I regerinsförklaringen lyftes civila samhällets roll inte direkt upp. Nämndes i en bisats. För Kristdemokraterna ser vi detta som en viktig del av samhället. Sociala insatsgrupper har haft bra...

Continue Reading →

Trygghet för studenter

Motiosntiden är i full gång förra mandatperioden lade jag 72 motioner (läs dem alla här) och då var jag föräldraledig en motionsperiod. Denna mandatperiod får vi se hur många...

Continue Reading →

Ordförande för civilutskottet

Pressmeddelande Stockholm den 6 oktober 2014 Caroline Szyber blir ordförande för civilutskottet Riksdagsledamoten Caroline Szyber från Stockholm har i dag utsetts av Kristdemokraternas riksdagsgrupp till ordförande för Civilutskottet för...

Continue Reading →

Szyber: Agera mot terrorresorna, Morgan

Idag skriver jag i Expressen att nya justitieministern måste ta terror-resorna på allvar. Kd har sagt detta länge och i somras kom Alliansen m förslag på att förebygga/förhindra dessa...

Continue Reading →

Kriminalisera sexköp utomlands

Fått flera frågor gällande regeringsförklaringen om kriminalisera sexköp utomlands. Sexköp av utsatta kvinnor, män och barn är lika avskyvärt var i världen det än sker och ska fördömas. Vi...

Continue Reading →

Tack!

528496_10152124786125296_1481414252_n
Provvalet till Europaparlamentsvalet blev officiellt idag. Jag kom på fjärde plats efter antal poäng, och femte om man räknar...