Mer makt åt folket – mindre åt politikerna

Vart går din skatt, till diktaturer som Mugabes eller ålderdomshemmet tvärsöver gatan? Vi i Kristdemokraterna anser att du ska kunna påverka detta och driver därför kravet om avdragsgillhet gåvor till ideella organisationer.

Igår var jag på lunchseminarium ordnat av Frii. I panelen satt Cecilia Gunne skattejurist som var expertkommentator, och riksdagsledamöterna Mikael Oscarsson (KD), Ulrika Karlsson (M), Karin Nilsson (C) riksdagsledamot, Camilla Lindberg (FP). Titel var Avdragsrätt för gåvor – frågan som försvann.

Jag kan inte annat än instämma i den undran. Hases Per Sjöholm utredning skulle inte handla om avdragsrätt skall införas, utan hur avdragsrätt skall införas. Reglerna kring skatteavdrag är i många länder utformade så att de gynnar samarbetet mellan stat och civilt samhälle. I Sverige har frågan utretts och diskuterats i decennier. Hittills har Sverige sagt nej till avdragsrätten, men samtidigt har behoven av insatser från det civila samhället ökat.

De flesta medborgarna kanske är mest angelägna att ta reda på och påverka det vardagliga livets innehåll men lägger ner mindre tid på att följa upp var skattekronorna reser. Men det finns ett samband mellan dessa två, och det är här politiken kommer in.

Med dagens skattesystem har vi mindre insyn och chans att påverka vilket gör att frukten av de åtta timmarnas arbete som läggs ner varje dag blir en mentalt avlägsen fest. Risken blir ett demokratiskt problem då vi kanske inte kopplar ihop vad skatten ger för samhället i relation till sådant vi verkligen bryr oss om. Med avdragsgillhet på gåvor uttrycker vi aktiv och direkt solidaritet med vår omgivning. Det skulle vitalisera och synnliggöra givande på ett annat sätt och den enskilde skulle själv få välja när, var och hur den vill stödja olika ideella organisationer eller forskning.

I Allians för Sveriges valmanifest har vi deklarerat att vi vill pröva möjligheten till avdragsrätt för ideella organisationer och forskning. Under våren har Kristdemokraterna presenterat en rapport där vi påvisat flera modeller som fungerar i andra länder och inbjudit företrädare från det civila samhället att påverka formen för en svensk modell. Skattemedlen som du arbetat fram, skapar handlingsutrymme och bygger förutsättningar för naturliga gemenskaper att frodas. Staten är liten och samhället är stort. Som kristdemokrat vill jag se en större andel av skattemedlens distribution avgörs nerifrån av medborgarna som skapat medlen. Därför driver jag frågan om avdragsgilla gåvor och kommer se till det förverkligas under nästa mandatperiod. Nu är det slut lovat, det är dags att leverera.

Var social, dela med dig!
, , , ,