Det blir skattesänkningar, både för arbetstagare och pensionärer

I valtider lovas det en hel del, vill jag lova (sic!) men det som nästan är mer problematiskt än alla löften är alla falska påståenden. Under hela mandatperioden har oppositionen sagt att pensionärer betalar mer i skatt, men detta är felaktigt. Inte heller stämmer det att Sverige är ensamt om att ha högre skatt på pensioner än på inkomst.

Kristdemokraterna har alltid kämpat för att pensionärerna ska få mer i plånboken, särskilt de med lägst inkomst. Facit så här långt är 5,5 miljarder kronor i sänkt skatt och goda uppräkningar av inkomstpensionerna. Vi kan också konstatera att den grupp av 367 00 pensionärer med lägst pensioner helt slipper en nettosänkning till följd av lågkonjunkturen. Tack vare Kristdemokraterna i regeringen har pensionärerna alltså fått skattesänkningar på 5,5 miljarder kronor samt minst ytterligare 5 miljarder kronor 1 januari 2011. Under Socialdemokraternas 12 år vid makten lyckades de inte sänka skatten för pensionärerna en enda gång.

Det är en början som vida överträffar vad tidigare socialdemokratiska regeringar har gjort när de har haft chansen. Kristdemokraterna har därför, återigen, sänkt skatt för pensionärerna som första prioritet. Detta vill vi gå vidare med. Glädjande nog verkar de andra allianspartierna närma sig vår ståndpunkt. Under sitt tal i helgen gav Fredrik Reinfeldt besked om skattesänkning för pensionärerna under nästa mandatperiod. Vägen är utstakad och med statsministerns besked råder det inget tvivel om vart vi vill gå.

Vi vill fortsätta sänka skatten.

Var social, dela med dig!
, , , ,