Vi behöver kärnkraft för vår energiförsörjning

Igår var jag på kärnkraftsdebatt på ABF. I denna debatt hade de olyckligt också bakat in kärnvapendiskussionen. Jag har bloggat om båda tidigare men tycker inte att de ska diskuteras ihop. Nedan följer de frågorna jag fick och i kort vilka svar jag gav.

Kan ditt parti lova att inte staten subventionerar ny kärnkraft under de närmaste tio åren? Ja vi har en överenskommelse inom Alliansen som innebär att staten inte ska subventionera ny kärnkraft.

Hur ser ditt parti på kärnkraftens klimatpåverkan? Vi menar att kärnkraften utgör en viktig orsak till varför vi i Sverige har en tämligen klimatvänlig elproduktion. En elproduktion vars överskott vi kristdemokrater vill exportera till länder som smutsar ned med ex. kolkraft. För 30 år sedan, när det var folkomröstning, visste vi inte det vi vet idag, att den ökade koldioxidhalten i atmosfären är det största miljöhotet på vår planet. Vetskapen om detta har lett till att vi kristdemokrater tillsammans med våra allianskamrater har storsatsat på förnybar energi, vilket bland annat innebär en tredubbling av vindkraften. Det är också viktigt att satsa på forskning framgent.

Kommer ditt parti att stoppa KBS-metoden för slutförvaring av det högaktiva avfallet om den inte kan ge garantier mot betydande radioaktivt läckage? Säker slutförvaring är oerhört viktigt för oss kristdemokrater. Vi måste få fram så fulländade metoder som möjligt. Det finns alltså ingen anledning att stressa fram ett beslut om slutförvaring.

Anser ditt parti, att fortsatt stöd till kärnkraft går att förena med det överordnade målet: att få stopp på kärnvapenspridningen? Ja, vi tror att det går att förena kärnkraft med ett stopp för kärnvapenspridning. Sverige har jobbat en hel del för nedrustningsavtalet och varit väldigt tydlig i EU och FN. I fallet Iran är det en helt annan fråga, då de använder kärnkraft som en anledning att få fram uran som ska användas till kärnvapen, det är tydligt. Men för demokratiska länder blir det att blanda ihop äpplen och päron att försöka föra ihop dessa frågor. Jag tycker det är klart problematiskt att göra diskussionen till någon gråzonsmassa vad som ska gälla när Sverige är tydliga på nedrustning genom att blanda in kärnkraft som är del av vår energiförsörjning. 40% av vår energiförsörjning för att vara tydlig.
Vad är ditt partis uppfattning om produktionskostnaderna/kWh för ny kärnkraft ? Vi gör inga sådana bedömningar, vi satte upp spelreglerna för markanden ex vad gäller utökat skadeståndsansvar och att staten inte kommer subventionera ny kärnkraft. Därefter är det upp till marknaden att agera.

Det var en väldigt vinklad debatt, moderatorn en fd MP riksdagsledamot lade in en hel del värderingar själv, och så en expert som skulle sammanfatta vad vi i panelen sagt och ibland också blev lite väl vinklat. Det hade kunnat bli en riktigt bra debatt om det inte varit så vinklad och publiken inte enbart hade bestått av medlemmar i Folkkampanjen. Det blev mest frågor från publiken om svekdebatt mot oss i Alliansen, främst mot C.

Jag tyckte det var synd att det inte kom fram mer om ekonomi och jobb, och det lilla perspektiv som kom in var av moderaten Anna Kindberg Batra. Sedan tyckte jag det var synd att det blev ett större ifrågasättande av den sk. överenskommelsen som de Rödgröna har. Jag ställen en fråga, när vi i panelen fick ställa en fråga till varandra, till V vad uppgörelsen innebär rent konkret. Jag kan ärligt säga, trots jag läst deras uppgörelse och nu frågade, inte förstå vad den innebär förutom förbud mot nya kärnkraftsreaktioner. Vad mer? Det talas hela tiden om en långsiktighet och denna kan jag starkt ifrågasätta. Hur kan någon som ska omprövas varje mandatperiod vara långsiktigt?

Energifrågan är för viktigt för kortsiktiga beslut och därför hade det också varit roligare med en bredare debatt. Och med tanke på hur många som suckade i publiken när jag sa, att jag som inte röstade 1980 då jag inte ens var född då, är helt övertygad om att det skulle bli samma resultat i ny folkomröstning idag. Ja i framtiden, jag förstår inte hur man kan ge landet-lagom, ett land som är ensamt med att ha just ordet lagom i sitt språk, en möjlighet att inte behöva ge ett tydligt svar, detta genom att man kunde rösta på en tredje linje, en nja-linje.

Många hoppades för 30 år sedan att vi skulle ha kommit längre, och på många områden har vi gjort det men vi har än idag kärnkraft och det är en energikälla vi inte kan klara oss utan. De Rödgröna talar aldrig om hur klimatmålen ska nås utan att få allvarliga samhällsekonomiska effekter. Om det är någon som bör diskutera en svek-debatt så borde det vara S i förhållande till sina väljare och alla LO-medlemmar. För hur skulle industrin påverkas om 40 % av elförsörjningen försvann? Detta gav inte oppositionen svar på utan sa dialog ska föras med industrin.

Även om man inte älskar kärnkraft måste man vara ärlig och inse att den under överskådlig tid kommer vara viktig för vår elförsörjning.

Koldioxidutsläppen är det största klimathotet idag. Alliansregeringen har gjort väldigt mycket och stora satsningar. Sverige har tagit på sig ledartröjan och kan visa vägen för den omställning som är nödvändig runt om i världen. Alliansregeringen har kraftigt höjt ambitionen för att minska utsläppen i Sverige. Redan till år 2020 ska utsläppen för Sverige ha minskat med 40 % det mest ambitiösa målet inom EU.

Var social, dela med dig!
, ,