All kandidatur ska vara frivillig

Det senaste veckorna har jag varje helg och några kvällar varje vecka varit talare på årsmöterna för olika lokalavdelningar. Det har varit trevlig och väldigt intressant att träffa medlemmar i hela Stockholms regionen. Jag har pratat om min första tid i riksdagen men det har också varit en hel del frågor och diskussioner om partiets framtid och viktiga mellanvalsfrågor. Jag ser positivt på politikutveckling, det var därför jag tackade ja att sitta med i KDUs valutvärderingsgrupp/kriskommission, skrev flera motioner under allmänna motionstiden men även nu skriver flera motioner till rikstinget. Jag kommer redovisa dem alla här på bloggen och börjar med den första idag.

All kandidatur ska vara frivillig 

I samband med det senaste allmänna valet i Sverige aktualiserades problematiken med den så kallade fria nomineringsrätten. Ett antal medborgare fann sig plötsligt vara kandidater – och i vissa fall invalda – för partier som de inte alls sympatiserade med.  

Enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna är envar skyddad mot angrepp på heder och anseende. Att en myndighet kan registrera en person som vald representant för ett rasistiskt parti är förvisso ett angrepp på heder och anseende, om personen i fråga inte själv delar de rasistiska åsikterna. Om det handlar om välkända partiledare som hamnar på en obskyr lista, kan folk i allmänhet genomskåda detta. Men om det handlar om en relativt ”vanlig” medborgare som hamnar på exempelvis ett rasistiskt partis lista så är det inte lika kul. Uppgifter om partiernas listor finns registrerade och dyker upp exempelvis vid sökningar på nätet. När exempelvis en potentiell arbetsgivare googlar ett namn så finner han alltså på en myndighets websida uppgiften om att personen kandiderat för ett rasistiskt parti. Detta är troligtvis mera till men för den enskilde än förtal på någon privat sida. 

En demokratisk grundprincip bör vara att allt deltagande i allmänna val och tillträde till förtroendeposter sker på frivillig grund. Den svenska vallagen är helt enkelt oförsvarlig och Kristdemokraterna bör aktivt verka för att den ändras.  

Vi föreslår rikstinget besluta 

Att uppdra till partistyrelsen att verka för att ingen skall tvingas att kandidera till ett folkvalt ämbete mot sin vilja. 

Att uppdra till partistyrelsen att verka för att ingen ska tvingas kandidera för ett visst parti, lista eller nomineringsgrupp mot sin vilja. 

Att uppdra till partistyrelsen att verka för att ingen ska kunna väljas till ett folkvalt ämbete utan att ha kandiderat. 

Att uppdra till partistyrelsen att verka för att ingen mot sin vilja ska kunna utses till ett politiskt förtroendeuppdrag.

Denna motion lägger jag tillsammans med Martin Wisell från Uppsala.

Var social, dela med dig!