Min JO-anmälan gick inte igenom

För några veckor lämnade jag in en JO-anmälan om det utdragna rättsprocessen gällande livmoderhalscancer vaccination. Rättsprocessen kring en upphandlingen av vaccin för livmoderhalscancer har pågått i över ett år. Vid en upphandling måste myndigheter självklart ta hänsyn till att en rättsprocess kan ta viss tid i anspråk. Men är det rimligt att räkna med att rättsprocessen ska ta mer än ett år i anspråk? Mitt svar på den frågan är nej.

Tyvärr delade inte JO detta synsätt. Jag fick i veckan veta att jag fick avslag på min ansökan. De tycker inte att över ett årsprocess, med en upphandling som nu också tas om, är för lång tid. Jag tycker det har varit en riktig långbänk och tycker de hade kunnat varit kritiska.

Att processen tagit så lång tid ä inte acceptabelt och leder till allvarliga konsekvenser. Flickor går miste om vaccinet vilket gör att risken för att smittas av en allvarlig sjukdom är större. Dessutom innebär den uttdragna processen stora kostnader både för det offentliga och enskilda. Som politiker ska jag inte fatta beslut om vilka typer av vaccin som ska ingå i barnvaccinationsprogrammet. Dessa beslut ska fattas på medicinsk grund. Jag som politiker ska inte heller ta ställning till vilket specifikt vaccin som ska upphandlas. Jag värnar möjligheten att överklaga upphandlingar. Att hela upphandlingen nu tas om gör att jag också undrar om det inte är dags att se över upphandlingsreglerna.

Media om att JO-anmälan ej gick igenom.

Var social, dela med dig!
,