Papperslösa bör få vård

Sverige har kritiserats av FN:s utsända för människors rätt till hälsa, Paul Hunt, för den brist på möjligheter till vård för papperslösa vi har i dag. I dagsläget ges endast vård till vuxna papperslösa om läget är akut. Runt om i landet har läkare, i trots mot reglerna, tagit egna initiativ och öppnat inofficiella vårdcentraler för att hjälpa människor. Det ska inte behövas. Det är orimligt att gravida kvinnor inte vågar uppsöka vård och råkar ut för komplikationer som kunnat avhjälpas om vård kunnat ges innan läget blivit akut. Barnperspektivet spelar även in här när barn drabbas av sina föräldrars ohälsa.

När mandatperioden inleddes stod Kristdemokraterna ensamma om att kräva en rimlig vård för papperslösa. Nu har vi glädjen att som enig regering presentera ett uppdrag till en utredare att ta reda på hur papperslösa kan få vård i förhållande till nuvarande reglering. Detta är ett tydligt huruppdrag för att vi ska kunna bereda papperslösa en rimlig vård. Utredaren ska särskilt fästa vikt vid barns behov. Den anmälningsskyldighet som tidigare funnits för barn till papperslösa som går i skolan ska också tas bort. Barnperspektivet är vägledande för att inget barn ska tvingas lida konsekvenser för sina föräldrars beslut.

Tidigt i våras kom Allianspartierna överns om att papperlösa skulle ha rätt till vård samt skolgång. När det gäler vård till papperslösa var det svårt för oss i KD att få till en utredning då Moderaterna från början varit skeptiska. Utredningen är gjort och nu kommer nästa problem, alla partier måste vara överens för att den ska få gå ut på remiss. Moderaterna med Billström i spetsen är de som sagt nej. Därför blev jag väldigt förvånad när Billström i en intervju i Sveriges radio säger: – Det är ingen som hindrar någon i dagsläget, utan det är så enkelt att när socialdepartementet är färdigt med sitt arbete så kommer den här produkten förhoppningsvis att gå ut på remiss.

Jag uttalar mig idag om Billströms uttalande att det är KD:s socialdep som hindrar att utredningen om vård för papperslösa går ut på remiss. Stämmer inte. Billström får faktiskt vara ärlig det är han som stoppar.

Viktigast för mig är att vi kommer vidare i frågan och jag hoppas utredningen kan gå på remiss snarast.

Läs vad jag sagt här och här.  

Var social, dela med dig!
,