T-bana till Nacka

Igår skrev jag tillsammans med fyra partikollegor i SvD om att vi behöver bygga ut tunnelbanan i Stockholm. Jag har skrivit detta tidigare.

När Stockholmsregionen växer måste spårtrafiken byggas ut. Tunnelbanan är det transportmedel som har flest resenärer per dygn och minskar trängseln ovan mark. Den behöver rustas upp och moderniseras med nytt signalsystem och förarlösa tåg. Med smartare utformning av tunnelbanetågen kan dessutom antalet resenärer öka avsevärt. Men inte ens detta är tillräckligt.

Kristdemokraterna vill att tunnelbanans blå linje ska förlängas från Kungsträdgården till Nacka. En kommande förstudie ska granska olika alternativ och sträckningar. En lösning är att låta tunnelbanan gå via Sofia, Sjöstaden, Sickla, Järla och Nacka Forum. En annan lösning som behöver utredas är om tunnelbanan kan samplaneras med den östliga vägförbindelsen, Östra länken. Om man förlägger Östra länken tillsammans med tunnelbanan, sänks kostnaden väsentligt för dessa båda investeringar.

Parallellt med tunnelbaneutbyggnaden till Nacka måste ett kapacitetsstarkt spårvägsnät för att avlasta kollektivtrafiken innanför tullarna byggas. Därför ska även pendelbåtstrafiken upphandlas och byggas ut. Det behövs helt enkelt en massiv utbyggnad av kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. Då är det nödvändigt att regeringen ökar anslagen till Stockholmsregionen. De kommuner och företag som gynnas av utbyggd infrastruktur, bör även de bidra till finansieringen.

Läs hela artikel här.

Var social, dela med dig!
,