Internationella besök

Förra veckan var som sagt en intensiv vecka med bland annat middag med parlamentariker från Georgien. Denna vecka började redan i lördags med kampanj utanför Fältöversten och i veckan får jag besök från två professorer som är verksamma vid Benares Hindu university där jag studerade för flera år sedan och gjorde en fältstudie i Indien. Ovanligt mycket möten också men just därför bra att försöka hinna uppdatera bloggen redan i början på veckan.

I förra veckan debatterade vi illegala vapen nedan kort vad jag tog upp.

Statistiken visar att skjutvapen förekommer i större utsträckning än tidigare i vårt samhälle. Det är viktigt att vi markerar mot detta; Dels genom att motverka förekomsten, genom skärpa regler för vapenhandel,

Dels markera hur allvarligt det är att bära ett vapen på allmän plats,

Se till att det blir straffbart att utan tillstånd förvara vapen åt någon annan,

Se till att de som är sjuka inte får ha vapen genom att läkarna får en tydlig anmälningsplikt.

Det finns som sagt en relativt stor tillgång till både legala och illegala skjutvapen. Redan i Allisens rättsrapport sade vi: Bland grovt kriminella personer och grupperingar cirkulerar en mängd illegala skjutvapen. Det är viktigt inom den grova organiserade brottsligheten att kunna skrämmas genom att visa att man har vapen och att man inte tvekar att använda dem.

Och föreslog därför: att det vid bedömningen av om ett vapenbrott ska bedömas som grovt särskilt ska beaktas om vapnet kan komma till brottslig användning.

De ändringar som nu föreslås innebär att det tydliggörs när vapenbrott ska bedömas som grova: när det rör sig om flera vapen,

vapen av särskilt farlig beskaffenhet,

vissa miljöer och så vidare.

Detta förtydligande innebär att fler brott än i dag kan komma att bedömas som grova. Det handlar om att ytterligare tydliggöra när det minsta man kan kräva är att det ska bli fängelse. 

Dessa ändringar görs vi nu, för att förhindra att såväl unga kommer i kontakt med vapen som att de används i kriminella gäng. Det är viktiga förändringar i satsningen mot att bekämpa den grova organiserade brottsligheten.

Men detta är bara början på den satsning som nu görs i kampen mot illegala vapen. Det krävs väldigt många olika insatser på det här området.

Det blir ett krav på anmälningsplikten till Tullverket när vapen och ammunition förs mellan EU-länder, polisen blir skyldiga att omhänderta även tillståndsbevis när de tar ett vapen.

Alliansregeringen har även tillsatt en ny utredning för att gå vidare gällande vapenlagstiftningen som ska se över ytterligare skärpningar av grovt vapenbrott.

Sedan kommer den under nästa år en vapenamnesti. Det är en stor vinst för samhället att få bort vapen som finns i omlopp och som andra kan komma över. Vartenda vapen som vi kan få bort från gatorna är ett vapen mindre som kan skada, eller döda, en annan människa. En vapenamnesti är också ett viktigt steg i bekämpningen av den grova organiserade brottsligheten. En sådan amnesti är ett sätt att minska den totala mängden illegala vapen, särskilt om den kombineras med signaler om skärpta straff för olaga vapeninnehav.

Missa inte att jag finns på Instagram – CarolineSzyber

Var social, dela med dig!
, ,