Förebygga korruption

Hade distriktsstyrelse i måndags det var ett mycket bra möte. För mig som inte tycker att möten är jobb kan vissa dagar känna jag valt fel jobb. Missförstå mig rätt, vissa möten är väldigt givande och då kommer framåt men allt för många handlar bara om att informera eller att andra tycker det är bra att stämma av.

Kampen mot korruption skärps, läs balnd annat Alliansens artikel i Dalarnas tidning. Alliansen föreslår flera åtgärder för att skärpa kampen mot mutbrott och korruption. Det har gått nästan 35 år sedan reglerna om mutbrott senast reformerades. Sedan dess har det ibland förekommit att lagstiftningen kritiserats för att vara svår att tillämpa. Internationella övervakningsorgan har också vid några tillfällen pekat på mindre brister. Det är viktigt att lagstiftningen kan tillämpas utifrån dagens situation. Det är samma mekanismer som ska bekämpas men hur mutor sker skiljer sig såklart åt nu och för 3o år sedan.

Skulle förtroendet för myndigheter, företag, politiker eller andra personer svikta, börjar medborgarna tvivla, om korruption och maktmissbruk skulle få fäste – då förlorar vi något mycket centralt för varje gott samhälle. Känslan av trygget. Och av rättvisa. Och förtroende.

Korruption är ett stort problem i många länder. Kampen mot korruption har fått ökad uppmärksamhet såväl nationellt som internationellt under senare år. I höstas fick justitieutskottet en inbjudan till att vara med på en FN-konferens med fokus på anti-korruption. Vi har på senare år i tidningar läst om fall där enskilda personer bland annat politiker misstänks för att ha motta mutor, flera utredningar pågår. Korruption förekommer även i Sverige men inte alls i samma omfattning som i andra länder och det har vi men i ett internationellt perspektiv är vi relativt förskonade. När jag var på konferens i Uzbekistan höll jag ett föredrag om det kommande lagförslaget som då varit ute på remiss. De kunde inte förestå att vi som politiker föreslog detta och att remissinstanserna var så positiva. De skakade bara på huvudena åt att vi skulle skärpa lagstiftningen när det gäller utfästelse om givande och tagande av muta.

Jag tycker därför vi ska se denna lagstiftning som ett föredöme, att vi lagstiftare hela tiden går längre för att förebygga korruption. Detta genom att minimera möjligheterna till att ge och mottaga muta just genom att kriminalisera handlingar på ett tidigt stadie och vidga kretsen av personer som kan bli berörda.

Var social, dela med dig!
, ,