Vad vore Sverige utan alla vardagshjältar?

Jag hade en lång diskussion med en socialdemokrat på Twitter det var så tydligt vi hade helt olika syn på avdragsgilla gåvor där sossen sa att man lika gärna kan höja skatten. Att vi urholkat väldfärden och dne inte ska byggas på gåvor. Det perspektivet får stå för dem. Många organisationer säger att de gärna vill ha gåvor för det är ett sätt för dem att känna självständighet, att de vill lägga ned mindre tid på att söka pengar via projket från stat och kommun.

Sverige har många vardagshjältar. De lägger oräkneliga timmar varje år på ideellt arbete. Människor som lyssnar på barn som har det tufft hemma. Människor som skyddar utsatta kvinnor. Människor som hjälper hemlösa med mat och tak över huvudet. Människor som åker ut till krigsdrabbade länder och lånar ut sina händer till att operera och ta hand om skadade. Listan kan göras längre.

Vi kristdemokrater vet att samhället är större än staten. Och vi vill uppmuntra fler att engagera sig ideellt. Både för att behoven av hjälp är stora och för att det ger mycket tillbaka att få vara med och bidra. Civilsamhället bygger Sverige starkt och vi ger nu ökade förutsättningar för ideella organisationers att bedriva sin viktiga verksamhet.

Under 2011 gav svenskarna 5,2 miljarder kronor till välgörande ändamål. Tack vare Kristdemokraterna kan privatpersoner sedan ett år tillbaka göra avdrag för gåvor på upp till 6 000 kronor per år.

Att uppmuntra ideella organisationer är dock ingen självklarhet för alla partier.

Socialdemokraternas syn på frivilligt engagemang och det civila samhället visar sig tydligt i deras budgetmotion där de beskriver avdrag för gåvor till ideella organisationer i termer av statliga subventioner. Avdraget ska avskaffas eftersom det ”gör skattesystemet krångligt”. I Socialdemokraternas samhälle är det staten och det offentliga som är samhället.

Här går en viktig skiljelinje i svensk politik. Kristdemokraterna vill självklart ha en offentligt finansierad välfärd, men vi tror inte att staten är lösningen på alla problem. Vi vill inte förminska medborgarnas ansvar för sina medmänniskor till att betala skatt och sedan överlåta allt ansvar till byråkrater och politiker. Vi vill i stället uppmuntra människor till ett eget engagemang och ett personligt ansvar för sin egen och andras välfärd.

I dag är 43 organisationer godkända av Skatteverket men vi hoppas förstås att antalet ska växa. Plan Sverige, en av dessa organisationer, berättade nyligen att avdraget hittills gett dem 10 miljoner extra. Fler ideella organisationer borde ta chansen att bli godkända som gåvomottagare. Jag är övertygad om att det på sikt leder till ett större engagemang. Att ge en gåva är ett sätt att engagera sig. Nästa steg kan vara att också ge av sin tid.

Avdragsrätten gäller i dag för gåvor upp till 6 000 kronor per år. Det är inga stora summor, men ett viktigt första steg och en uppmuntran till alla som engagerar sig för att hjälpa andra. Kristdemokraterna vill att avdragsrätten ska utvecklas och bli ännu bättre. Att flera kategorier av ideella organisationer ska godkännas som gåvomottagare och att nivån på avdraget ska höjas. Det kommer vi kristdemokrater fortsätta att arbeta för.

Julen står snart för dörren och stressen över julklappsinköp är högst påtaglig. Funderar du på en julklapp till den som har allt – varför inte ge en gåva till den som inte har allt.

Var social, dela med dig!
,