Uppmärksamma veteranerna – och rösta för en tryggare värld

Fi verkar i opinionen ha medvind däremot ibland lite svårt veta vad de vill men de har varit tydliga med att de vill avskaffa försvaret. Jag tror det är helt fel att gå.

Den 29 maj är den svenska veterandagen. Den uppmärksammar alla svenska veteraner som tjänstgjort i vårt försvar och de utlandsveteraner som arbetat för fred och frihet, ofta under svåra förhållanden utomlands.

Våra veteraner har varit, och är än idag, en resurs för fred. De har alla gjort uppoffringar för ett uppdrag de fått av oss alla genom demokratin. Försvarsmakten är Sveriges yttersta resurs för fred och demokrati. Gamla franska kanoner var märkta med texten Ultima ratio regum – Konungars sista argument. Mycket har förändrats sedan dess, men likväl utgör våldet än idag vårt sista försvar.

Sverige är inte längre ett isolerat kungadöme långt upp i norr. Genom vårt medlemskap i EU är vi en del i ett större Europa. Den kanske viktigaste funktionen EU har är att vi i Europa gemensamt och demokratiskt kan undvika konflikter som leder till våldshandlingar mellan stater, framförallt inom men även utanför unionen. En stark union ger stabilitet och fungerar som en säkerhetsgarant. Den förhindrar att våra soldaters blod behöver spillas, i Sverige, i Europa likväl som resten av världen.

Några av de utlandsveteraner som uppmärksammas på veterandagen har under EU:s flagg skickats ut i världen, främst till Afrika, för att verka för fred och stabilitet tillsammans med soldater från andra EU-länder. Ett gemensamt Europa är starkare än vad vi är som enskilda länder och tillsammans har vi möjligheten att skapa förutsättningar för en bättre värld. Det är dina demokratiska val, eller icke-val, som utgör grunden för EU och den trygghet och stabilitet för oss i Sverige, Europa och resten av världen som ett starkt EU står för. Därför är det viktigt att just du röstar i EU-valet. Och kanske än viktigare att du röstar rätt – ett splittrat Europa är ett svagare Europa.

Hedra våra veteraner 29 maj, deras insatser är viktiga och de har under svåra förhållanden bidragit till fred och demokrati. Lika viktigt är att du på söndag röstar för vad du tror på och hur du vill att vårt Europa ska se ut. I en perfekt värld behöver inte våra utlandsveteraner bli fler. Genom att rösta bidrar du till ett mer demokratiskt och folkförankrat EU och bidrar till en grund för fred och frihet. Du röstar för dig själv, för våra veteraner och inte minst för demokratin.

Var social, dela med dig!