Förnuft och känsla

Idag reagerade jag. Jag visade känslor. Jag var personlig. Men sån är jag som politiker, jag står upp för det jag tror på. Och jag reagerar.

Artikeln hade varit bra och välkommen om den fokuserat på behovet av att sätta ökad press på många av EU:s medlemsstater att ta ett ökat moraliskt ansvar i mottagandet och skyddandet av de flyktingar som söker sig till vår kontinent. För ett sådant behov finns, det invänder nog få emot.

Nu belyser artikeln dessvärre inte endast denna problematik. Istället ser den bostadsbrist (”det är pga av ”dem” som vi aldrig kan bygga tillräckligt med lägenheter”) och arbetslöshet (”de snor våra jobb”) som det pris vi får betala för vår medmänsklighet. Argumentationen blir därmed ihålig och missvisande. Dessutom borde debatten varit intern.

Varit mycket känslor idag, uppriktigt sagt ledsen för det kdu:are också känner. Man ska inte dra hela förbundet över en kam på grund av dagens artikel och ni gör ett otroligt jobb, speciellt nu i valrörelsen. Ni är ovärderliga!

Var social, dela med dig!
, ,