Anförande budgetdebatt

Herr/fru talman
Byggtakten är väldigt hög just nu. Vi får gå ganska långt tillbaka i tiden för att hitta motsvarigheten, nästan till miljonprogrammets dagar. Årstakten är omkring 40 000 bostäder.
-Och det byggs lika många hyresrätter som bostadsrätter faktiskt. Det är väldigt ovanligt.
Men vi står inför många utmaningar
– Att hålla i den här höga byggtakten och plussa på den ytterligare. Hur många gånger vi politiker än nämner en siffran med antalet bostäder vi vill ska byggas – så blir inga bostäder byggda förrän det finns rätt marknadsförutsättningar finns.
– Att möta ett bostadsbehov från delar av befolkningen med mindre plånböcker. Den sociala hållbarheten är vår tids kanske största utmaning i bostadsfrågan, jag tänker inte minst på migrationen. Det som byggs är nästan uteslutande premium. Dyrt vid kaj med sjöutsikt. Hyresrätten idag är inget lågprisalternativ även om det ofta låter så i debatten. Vi måste också bygga för dem med små plånböcker.

Alliansregeringen genomförde den största översynen av regelverket på väldigt många år. Närmare 90 utredningar och myndighetsuppdrag har resulterat i över 100 skarpa förslag hamnande på riksdagens bord. Planprocessen effektiviserades, byggreglerna för ex.vis student och ungdomsbostäder förenklades. Åtgärderna kröntes med Sverigebygget i vilket infrastrukturen och bostäder kopplas ihop på ett tydligare sätt än förr och förutsättningar skapas för fler bostäder.
Det jag känt de senast månader är en oro för att reformviljan inom bostadspolitiken stannar av. Att den nya regeringen grubblar sig fram utan att våga fortsätta reformarbetet.

Många viktiga steg i rätt riktning har tagits men åtskilligt återstår att göra för att skapa en hållbar bostadspolitik såväl ur social, ekologisk som ekonomiska perspektiv. Men mer regelförenklingar behövs vi behöver ta tag i frågor som rör strandskydd, riksintresse, regional planeringsnivå.
Vi måste också tala om vilken stad vi vill ha. Det räcker dock inte bara med nya bostäder. Stadsbyggnadspolitik är inte synonymt med bostadspolitik som vissa ibland verkar tro. Att stadsbygga eller att bygga städer, gör man inte bara med lägenheter. Bostäder är en del, förvisso en viktig del men än dock bara en del, i stadsbyggandet. Andra delar är att planera arbetsplatser, service, kommersiellt utbud, kultur, parker och mycket annat som hör den attraktiva staden till. Men också frågor som husens placering, gestaltning och möte med omgivningen spelar en stor roll i den attraktiva staden.

Kristdemokraterna och övriga Alliansen ser framför sig ett behov av en fortsatt reformering av svensk bostadspolitik, ett reformarbete som rör själva grundvalarna, spelreglerna och organisationen, strukturen. Det finns områden inom bostadspolitiken där politiken och det offentliga har alldeles för stort inflytande och där makt skulle behöva flyttas till den enskilde medborgaren. Det finns områden där marknadsekonomins grundläggande principer har satts ur spel på ett sätt som får samhällsekonomiskt negativa konsekvenser. Och det finns områden där staten skulle behöva ha större inflytande.
Återigen – det byggs inga nya bostäder med hjälp av vackra ord och fluffiga formuleringar. Det blir inga nya bostäder för att politiker bara säger att X antal bostäder ska uppföras, konkreta förslag på fler reformer måste till.

Jag måste säga jag blev förvånad när jag läste regeringens budget – hela valrörelsen var det tal om byggsubventioner och så kom budgeten och tydligt var att regeringen gett upp sin kamp kring subventioner för bostadsbyggande och kvar är energieffektivisering.
Hela förra mandatperioden var det hårda tongångar mot Alliansens bostadspolitiska mål och sen när budgeten kom så var våra – Alliansens bostadspolitiskamål som var kvar.
Energieffektivisering, upprustning av skollokaler och miljonprogrammen – jag har inget emot detta men varför ska de fastighetsägare som inte sköt sig varför är de dessa som ska få skattebetalarnas pengar?

Sen vill jag följa upp den skriftliga fråga jag ställt till ministern tidigare om bullerförordningen. I klassisk MP manér använda mig av rekvisita efter att de hela valrörelsen sett er kolbit. Se här med nya bullerförordningen kommer det kunna byggas fyra lägenheter, man kan bygga sovrum mot såväl gata som gård men nu kommer inte förordningen 1 januari som aviserat antagligen inte heller 1 feb och hur bygger man då? Jag träffade ett byggföretag för en tid sedan och de sa att nu när förordningen inte är på plats kan de bara bygga lägenheter där sovrummen har fönster mot gården så då blir det helt plötsligt bara 2 lägenheter en etta med sovrum mot gården och en trea. Hur ska regeringspartierna med stöd av Vänstern förklara för alla sina väljare, framförallt unga som drömmer om ett boende, att man på grund av att det tar sån tid för regeringen att fatta beslut bara kommer att kunna bygga 2 ist för 4 lägenheter? Planen på 54 st lägenheter blir nu bara 36 lägenheter.

Jag yrkar bifall till de delar av betänkandet som Alliansen står bakom.

Sist vill jag önska alla en fin och välbehövlig ledighet om några veckor!

Var social, dela med dig!