Tillkännagivande – för en modern lagstiftning

Idag hade vi justering av familjerättsbetänkandet i civilutskottet. Det blev 2 tillkännagivanden.

En modern lagstiftning

– När var tredje familj idag är sambo måste lagen också säkra att barnet från början har rätt till båda föräldrarna.

Det säger Caroline Szyber med anledning av civilutskottets betänkande CU 6 Familjerätt, där frågan om faderskapspresumtion behandlats. I betänkandet ingick också ställningstagande om barnäktenskap. Utskottet står fast i den proposition Alliansregeringen lade förra året där lagstiftningen skärptes.

– Ett ogift par måste redan under graviditeten på mödravårdscentralen kunna ange vem som är fader. Istället för som nu med den procedur tillsammans med socialtjänsten då faderskap ska fastställas med hjälp av två vittnen. En tredjedel av våra familjer består av ogifta par, det är hög tid att förenkla denna mycket stolpiga procedur och ge nyfödda barn rätt till sina föräldrar.

– Frågan om godkännande av utländska äktenskap går i samma anda. Vi värnar om barnen. Utländska tvångsäktenskap, barnäktenskap och fullmaktsäktenskap kan inte erkännas som giltiga i Sverige annat än vid synnerliga skäl då en samlad bedömning konstaterar orimliga konsekvenser. Till exempel par i färd med att fira diamantbröllop, avslutar Caroline Szyber.

Riksdagen skriver om det

Var social, dela med dig!