Valutvärdering presenteras

Pressmeddelande
Stockholm den 12 februari 2015

Kristdemokraternas valutvärderingsgrupp presenterar rapport

Kristdemokraternas valutvärderingsgrupp har genomfört ett arbete för att genomlysa insatser och resultat i valrörelserna 2014. Gruppen har sammanställt sina slutsatser i en rapport som bifogas.

Utvärderingsgruppen är tillsatt av partistyrelsen. Partistyrelsen har tagit emot rapporten och kommer att använda relevanta delar som underlag i det fortsatta förbättringsarbetet i partiet. Valutvärderingsgruppen har bestått av Peter Kullgren, ordförande, Caroline Szyber, Anne-Lie Sundling, Andreas Sturesson och Hans-Inge Smetana.

Gruppens arbete har bland annat fokuserat på den interna organisationen, kampanj och budskap, strategiska val och prioriteringar samt analyserat information i opinionsundersökningar och interna enkätunderlag. Bland annat har gruppen kommit fram till följande:

Partiets strategi att tydligare fokusera på potentiella väljare, andrahandsväljarna, var bra. Men partiet fullföljde inte strategins vidare innebörd genom att nå dessa väljare med budskap som fick dessa grupper att faktiskt lägga sin röst på oss.
Frågan om att staten borde ta ansvar för sjukhusvården var ett flöte för partiet, medan bristen på svar när det gäller integrationsutmaningarna var ett sänke. Även frågor som rörde familj attraherade väljare till partiet.
Partiet måste våga låta ”potentialfrågor” ta plats, även på bekostnad av hjärtefrågorna. Potentialfrågor är till exempel integration, rättspolitik och försvar.
Att partiet fokuserade på barns- och ungas uppväxtvillkor agerade enande i partiet, men blev även hämmande i politikutvecklingen.
Partiet har tagit kliv mot att bli mer tydliga gentemot väljarna, men fortfarande behövs större tydlighet. För få vet fortfarande inte vad partiet står för.

Läs hela rapporten här

Update:
Läs intervju med mig om valutvärderingen här.

Var social, dela med dig!