Kavla upp ärmarna och bygg fler bostäder

Skriver i Dagens samhälle om bostadspolitik kavla upp ärmarna och bygg mer.

Infrastruktur. Andrahandshyrorna är höga. För höga. Den enskilt största faktorn för detta är inte den reform som i högre grad gjort dem möjliga att hyra ut till ett öppet pris. Problemet är det bristande utbudet av bostäder.

REPLIK. Teo Strömdahl Östberg, Rebecca Stenqvist och Jenny Holmberg från två studentkårer samt föreningen jagvillhabostad.nu är i sin artikel ”Stoppa skenande andrahandshyror” bekymrade för prisbilden på andrahandslägenheter efter den reform för friare andrahandsprissättning som sjösattes från 1 juli 2014.

Reformen för ett lyft tak på andrahandshyrorna har inneburit att lägenheter som annars stått tomma nu bebos. Utbudet av andrahandslägenheter har ökat markant sen reformen genomfördes för knappt ett år sedan. Det talas om en ökning på upp emot 30 procent fler lägenheter som kommit ut på marknaden.

Vi öppnade upp för en friare hyressättning eftersom vi anser det rimligt att kompensera de räntekostnader som utgör den stora kostnaden för bostadsrättsägaren. Boverket fick i samband med reformens införande i uppdrag att följa upp utvecklingen. Går det att konstatera en destruktiv utveckling ska sedan problemet adresseras.

Bostadsminister Mehmet Kaplan behöver då utöver adressera hur-problemet som Strömdahl-Östberg med flera också efterlyser. Är alternativet en strypt andrahandsmarknad där svarta kontrakt återinträder med ännu mer otrygghet? Jag vill inte ha det så. Inte heller vill jag ha tomma lägenheter och ännu större bostadsbrist.

Vi måste i stället öka utbudet av lägenheter. Strömdahl och Östberg exemplifierar utifrån studenternas svåra sits att hitta bostad i Stockholm. Utöver att studenter tvingas tacka nej till studieplats misslyckas matchningen mellan arbetsgivare och arbetstagare för att man inte kan hitta bostad på orten. Enligt Migrationsverkets prognoser kommer antalet beviljade uppehållstillstånd till asylsökande att uppgå till drygt 80 000 om året mellan 2015 och 2018. De kommer också söka bostäder.

Under alliansregeringens tid la vi fram 112 förslag, stort som smått, på hur vi kunde förenkla och öka byggandet av bostäder. I år byggs också som en följd av denna reformvilja många fler bostäder än på länge. Men det behövs så många fler.

Därför är det oroande att vi nu har en regering som snabbt rusar till mikrofonen när det kommer till att strypa tillgången på lägenheter som i fallet med andrahandshyrorna. Det är också oroande att man drar andra ärenden i långbänk. Som de förenklade bullerreglerna vilka skulle trätt i kraft från första januari men fortfarande ”bereds i regeringskansliet” samtidigt som ministern betonar sin skeptiska inställning gentemot att bygga lägenheter med bullernivåer motsvarande vad halva Stockholms innerstad redan lever efter.

Vi behöver fler lägenheter, vi behöver fler bostäder. Men till det krävs en regering som inte sitter på sina händer utan faktiskt är beredda kavla upp ärmarna och jobba.

Caroline Szyber, riksdagsledamot (KD), ordförande civilutskottet

Var social, dela med dig!