Landsförräderilagen måste moderniseras

Almedalens är över för detta år men den politiska debatt fortsätter – Landsförräderilagen måste moderniseras skriver med Andreas Carlson på Aftonbladet debatt

DEBATT. Vi har sett bilderna från de hänsynslösa terrordåden. Med iskall kyla skjuter Islamiska Statens jihadister ner oskyldiga turister på badstranden eller spränger shiamuslimer på bön i moskén. Kvinnor, män, barn, gamla, unga – det spelar ingen roll. Vem som helst tar de med sig i döden.

I Syrien och Irak pågår en etno-religiös rensning. Kristna mördas och fördrivs. Det är en brutalitet och hänsynslöshet som inte känner några gränser. En total likgiltighet inför människolivets värde.

Det är ofattbart att tänka sig vem som frivilligt vill ansluta sig till IS. Men de finns. Enligt Säpo har upp emot 300 svenskar rest för att kriga med IS i Syrien och Irak. Uppemot 100 har återvänt till Sverige.

I dag saknas kraftfull lagstiftning för att ingripa mot de här personerna. Det är helt orimligt.

Kristdemokraterna vill förstärka förebyggande arbetet, med Århusmodellen som förebild. Vi vill ge polisen möjlighet att beslagta pass vid misstanke om terrorresa. Vi vill ge Säpo och polisen rätt verktyg att säkra bevis. Signalspaning ska vara ett användbart verktyg även efter att förundersökning inletts.

Vi vill också pröva modellen med uteslutningsförläggande, vilket innebär tillfälligt och tidsbestämt nekat återinträde i Sverige. I praktiken innebär det att de inte får kliva på flyget i det land de befinner sig förrän Sverige gett klartecken. Det gör att vi kan få ett kontrollerat återvändande av personer som kan utgöra säkerhetshot. När de kommer hem ska de ställas inför rätta.

Kristdemokraterna vill också att medborgare som strider för terrororganisationer liknande Islamiska Staten ska kunna dömas för landsförräderi. Svenskar som strider för IS kan komma i direkt eller indirekt strid med svenska soldater som deltar i en internationell allians mot IS.

Riksdagen har redan fattat beslut om att skicka 35 soldater till utbildningsinsatser på plats. Kristdemokraterna anser också att Sverige bör ställa JAS-plan till förfogande om den internationella alliansen så efterfrågar.

Straffet för landsförräderi bör, liksom i dag vara mellan fyra år och livstids fängelse.

Detta förslag har väckt kritik. Vi tycker att kritiken är lite märklig.

Vi har en landsförräderilagstiftning som är anpassad för an annan tid, en tid innan denna nya typ av terrorkrigföring. Tidigare var det stat mot stat och relativt tydliga frontlinjer. Terrorkrigen är annorlunda. IS bryr sig varken om landsgränser, frontlinjer eller att skona civila. Tvärtom, de slår till oväntat, där de har möjlighet eller lust. Och deras måltavla är alla som i deras ögon är otrogna, ofta civila.

De för ett krig mot vår civilisation. De har som uttalat mål att utplåna den. De vill utplåna demokratin och öppenheten.

Det finns en hotbild riktad direkt mot Sverige. Enligt bedömare på Säpo är frågan inte om, utan när. Vår lagstiftning måste anpassas efter den nya verklighet vi lever i. Landsförräderi är ett brott som täcker in en lång rad olika handlingar som syftar till att stödja en verksamhet som utgör ett hot mot Sverige.

Vi tror inte att regeringens föreslagna kriminalisering mot terrorresor, med maxstraff på två år räcker. Vi tror att det behövs mer. Landsförräderi finns i lagstiftningen i dag och vi anser att den brottsrubriceringen är en tydlig markering om allvaret i brottet.

Dagens förändrade hotbild, den verklighet vi lever i, kräver av oss att vi agerar och uppdaterar lagstiftningen på detta område.

Andreas Carlson (KD)

Caroline Szyber (KD)

Var social, dela med dig!