En mjölkmiljard till Sveriges mjölkbönder

Det finns en stor potential i att Sverige håller samman, det gäller såväl socialt som geografiskt. För oss kristdemokrater är det helt centralt att skapa förutsättningar för framtidstro i hela landet.

Bensinmacken och butiken är i riskzonen att läggas ner. Samhällsservicen blir sämre, många yngre flyttar till storstan och skatteintäkterna blir mindre. Så ser det ut på många håll i landet, det är en bild som måste förändras.

Den rödgröna regeringen gör nu allt för att minska möjligheterna för jobbtillväxt och ett dynamiskt näringsliv. I Kristdemokraternas budgetförslag ges bra förutsättningar för fler jobb och växande företag i hela landet.

Vi föreslår, jämfört med regeringens budget, 30 miljarder i lägre skatter på arbete och företagande. Bland annat vill vi låta ROT-avdraget vara oförändrat och utveckla RUT. Vår politik underlättar för unga att komma in på arbetsmarknaden och för äldre att jobba några år extra om de vill. Vi vill underlätta och förbättra möjligheterna till arbetspendling genom att höja milersättningen för arbetsresor.

Vi vill se en levande landsbygd och därför oroar det oss särskilt att situationen för Sveriges mjölkbönder är mycket akut. Antalet mjölkbönder har minskat drastiskt, från drygt 6000 för sex år sedan till 4500 idag. Vi kristdemokrater föreslår i vår budget en mjölkmiljard till Sveriges mjölkbönder – för att inte näringen ska gå under och för att vår självförsörjningsgrad inte ska minska ytterligare.

Vår politik ger goda förutsättningar för arbete och företagande som lyfter hela landet och stärker landsbygdens självförtroende.

Var social, dela med dig!
,