Snabbspår till nya bostäder

Skrev i förra veckan i GP med Aron Modig och Hampus Hagman om vikten av ett snabbspår till nya bostäder.

Göteborgs stad måste få gå före och bli försökskommun för ett system med privat initiativrätt. I detta kan byggföretagen själva göra de utredningar som krävs och rita planer för att sedan få dessa godkända av kommunen, skriver bland andra Hampus Hagman (KD).

I början av februari redovisades 2015 års byggande i Göteborg. Förra året godkändes eller antogs planer med totalt 3 450 bostäder i byggnadsnämnden, vilket är långt ifrån de rödgrönas mål för året. Samtidigt färdigställdes 2 553 nya bostäder.

De rödgröna stoltserar med att detta är rekordsiffror. Vi som länge påtalat att det byggs för få bostäder i staden är glada över att byggandet ökar. Men att dessa siffror är rekord säger mer om hur lite det byggts tidigare.

Antalet byggda bostäder är inte i närheten av vad som behövs för att komma tillrätta med bostadsbristen och möta den växande befolkningen. Byggbehovet i Sverige är enligt Boverket ungefär 92 000 bostäder per år till 2020. Bara baserat på Göteborgs invånarantal borde cirka 5 000 av dessa byggas här. Men om Göteborg ska vara en tillväxtmotor i landet krävs kanske det dubbla. När behovet är minst dubbelt så stort, blir de siffror som staden nu når upp till inte imponerande.

Kristdemokraterna har både i kommunen och i riksdagen föreslagit att det ska bli möjligt för fler att planera bostäder. I dag kan den som vill bygga begära ett så kallat planbesked hos kommunen, som sedan leder arbetet med att ta fram en ny detaljplan. Men kommunen har bara kapacitet att producera ett visst antal detaljplaner per år.

Privat initiativrätt rätt väg

Vi vill därför införa så kallad privat initiativrätt i detaljplaneprocessen, där byggföretagen själva kan göra de utredningar som krävs och rita planer för att sedan få dessa godkända av kommunen.

Den som vill bygga ska kunna ta fram de planer som krävs och kommunens roll blir att värdera de förslag som andra lämnar in. När fler kan planera skapas fler planer som kan verkställas.

Arbetssättet är etablerat i exempelvis Norge och skulle kunna ligga till grund för vårt framtida arbete i Sverige. Vi vill att Göteborgs stad begär hos regeringen att få gå före och bli försökskommun för ett system med privat initiativrätt.

Att de rödgröna i Göteborg säger nej till detta är oförståeligt. De fortsätter i gamla hjulspår, om än något snabbare än tidigare. Men det går inte att köra hur fort som helst i dessa, i stället behövs fler spår. Vi hoppas att fullmäktige godkänner Kristdemokraternas förslag, trots de rödgrönas nej, och att regeringen är modigare än sina partikollegor i Göteborg.

Ska vi lyckas bygga bort bostadsbristen duger det inte att slå sig för bröstet över otillräckligt byggande. Vi måste i stället tänka nytt.

Hampus Hagman (KD)

ledamot byggnadsnämnden Göteborg

Aron Modig (KD)

riksdagsledamot

Caroline Szyber (KD)

riksdagsledamot, ordförande i riksdagens civilutskott

Var social, dela med dig!