Ge studenterna en chans att få tak över huvudet – förändra utformningskraven för studentlägenheter

Som väl många andra noterade jag med viss glädje att regeringen gett Boveket i uppdrag att utreda möjligheten att undanta studentbostäder från tillgängligheten. I enlighet med ert tillkännagivande i höstas.

När jag läste lite noggrannare blev jag dock fundersam eftersom uppdraget till Boverket är avgränsat till att enbart gälla de tekniska egenskapskraven (8 kap 4 § 8 i PBL) och inte utformningskraven (8 kap 1 § 3 i PBL). Egenskapskraven avser i vilken höjd lampknappar sitter, om det finns dörröppnare vid entrén eller särskild beläggning i trappor för att synskadade skall veta var den börjar och slutar. Utformningskraven är de som bland annat styr att alla badrum skall vara tillgängliga. Utformningskraven är de vi har malt på om och som i praktiken styr hur stora bostäder man kan bygga. De tekniska egenskapskraven är i princip okontroversiella och det finns egentligen ingen poäng i att ändra dem i en mindre tillgänglig riktning.

Vilket också Boverket slog fast i en rapport som Attefall beställde 2014. (finns att läsa här: http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2014/tekniska-egenskapskrav-pa-tillganglighet-for-studentbostader-med-tidsbegransat-bygglov/) Enda skillnaden med nuvarande regerings uppdrag är att utredningen inte är begränsad till tillfälliga bygglov vilket Attefalls uppdrag var. Slutsatsen kommer dock med största sannolikhet bli densamma. Nämligen att en ändring av egenskapskraven inte kommer leda till ett ökat byggande.

För att vårt tillkännagivande inte ska slarvas bort har Alliansen skrivit en artikel om just detta.
Vid varje terminstart braskar rubrikerna i landets tidningar om bristen på bostäder för studenter. Sen går höst och vår. Flyttlass går hem igen till ursprungsort därför att studiedrömmarna krasats på grund av bostadsbristen. Sveriges förenade studentkårer berättade i samband med skolstarten i höstas hur bristen på bostäder för studenter fördubblats sen 2012 och hur studenter i tolv bostäder inte kan få räkna med en bostad inom ett halvår.

Enligt Studentbostadsföretagen vill 44 procent av deras medlemmar bygga mer än vad de har möjlighet till idag. Men de vanliga problemen med mark och långa planprocesser står i vägen. Dessutom tillkommer också svårigheterna att få studentbostäderna lönsamma. Lägenheterna hyrs inte ut alla månader på året, betalningsförmågan är låg och krav på utformningen av bostäderna ställs höga och kostnadsdrivande. Kreativa och entreprenöriella lösningar som kunde möta ny efterfrågan för boendemiljöer förhindras.

Under tiden med Stefan Attefall som bostadsminister gjordes en del lättnader för att underlätta tillkomsten av studentbostäder. Bostäder på högst 35 kvadratmeter får inredas på vind, hisskraven mildrades, vädrings- och ljusförhållanden anpassades inom ramen för begreppet studentbostad. Boytekrav mildrades också för att underlätta för mindre lägenheter att byggas.

Under förra året kunde också ytterligare en reform från allians-tiden genomföras efter ett långt grubbel hos den nya regeringen. Det var de nya riktvärdena för buller som gick ut. Tyvärr såg den nya regeringen till att urholka den lättnad som arbetats fram så att en urvattnad proposition inte medförde de lättnader som hade kunnat göras för tillkomsten av fler studentbostäder.

Under förra året vanns en riksdagsmajoritet för en alliansmotion där tidigare lättnader i utformningskraven för studentlägenheter föreslogs utökas till flera. Mer flexibla regler kring tillgänglighet gör det möjligt att få kalkyler som håller för byggande av fler studentbostäder.

Allt för att främja att fler ska kunna få möjlighet att bo. Studentlägenheter handlar om tak över huvudet under den begränsade tid som studietiden utgör. Efter att alliansmotionen klubbats som tillkännagivande i riksdagen gav regeringen ett uppdrag till Boverket att utreda möjligheten till undantag från tillgänglighetsreglerna. Återigen visar det sig dock att regeringen i likhet med bullerkraven försöker urholka förslaget. Denna gång genom att begränsa Boverket till att utreda enbart de tekniska egenskapskraven och inte utformingskraven. Tekniska egenskapskrav handlar om höjden för lysknappar, dörröppnare i entré och dylikt. Poänglösa förändringar som redan samma myndighet utrett i en rapport Stefan Attefall beställde 2014.

Utan förändrade utformningskrav uteblir det ökade byggandet. Alliansmotionens avsikt går då om intet. Att detta inte är något misstag från djupet av regeringsbyggnaden bekräftades också på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien under ett seminarium 4/2 där bostadsminister Mehmet Kaplan med mycket tydlighet försäkrade de församlade att han inte tänker rubba tillgängligheten.

De myriader av regler som styr planformningen av även studenters mindre lägenheter fortsätter därmed att sätta stopp för tillkomsten av fler lägenheter.

Om regeringen tar bostadskrisen för studenter på allvar behöver Boverket få ett meningsfullt uppdrag där de utreder hur utformningskraven kan förändras på riktigt.

Var social, dela med dig!