Här gör politikern arkitektpraktik

Tidningen Arkitekten har skrivit om min företagspraktik jag gjorde förra veckan.

Vilka insikter fick du av praktiken?

– Hur viktiga de olika rollerna i processkedjan är. Hur negativt det påverkar helheten om man sparar lite här och lite där, som exempel vad en trång trappuppgång eller låg takhöjd signalerar. Det pratas mycket om byggande men inte lika mycket om livsmiljö. Arkitektens roll är viktig i dessa processer och en roll som bör förstärkas om vi ska bygga bra livsmiljöer.

Hur ska du gå vidare med det?

– I civilutskottet måste vi prata mer arkitekturpolitik och inte bara byggpolitik. Vi väntar nu på fortsättningen på utredningen om gestaltad livsmiljö där vi hoppas få uttala oss. Den ligger under kulturdepartementet och jag är rädd att den bara får kulturfokus. Det är viktigt att arkitektur inte ses som en kulturfråga för det är så mycket större än så.

Hur kan du och civilutskottet påverka arkitektens roll?

– Vi kan påverka lagstiftning och opinionsbildning. Kanske ska vissa krav genomsyra lagstiftningen, det behöver vi fundera på nu.

– Något annat jag kommer ta med mig är hur viktig beställarens roll är. Jag säger ofta till kommunpolitiker att de är både beställare och kravställare. Inom den offentliga sektorn är det ofta först i efterhand man kommer på att något inte är bra. När de inte ställer krav tar ofta byggföretagen över arkitektens roll.

***************************************************

En av poddarna jag spelade in i Almedalen Pennypodden

Var social, dela med dig!