Kristdemokraterna tar ansvar för kärnkraften och 400 000 jobb

Tack vare att Kristdemokraterna drev på för att bevara kärnkraften och därmed jobben har en historisk överenskommelse slutits av fem partier för en långsiktig elförsörjning. Kärnkraften står idag för nästan 40 procent av vår elproduktion. 21 000 personer som är direkt sysselsatta i kärnkraftsindustrin. I och kring vår basindustri finns det runt 400 000 jobb som hänger på kärnkraftens förmåga att producera el. Det krävs långsiktiga beslut för Sveriges bästa.

Målet att rädda kärnkraften har vi nu nått. Både på kort- och lång sikt. Effektskatten som tvingat fram stängningar av reaktorer i förtid, avvecklas i den här överenskommelsen.

Det långsiktiga elproduktionsmålet i överenskommelsen tillåter att kärnkraften finns kvar om den har en roll att spela efter 2040. Kärnkraften är som vi vet, en fossilfri energikälla och under överskådlig tid avgörande för svensk basindustri och därmed tusentals svenska familjers försörjning. Att i förtid avveckla all kärnkraft och riskera både landets elförsörjning, företags överlevnad och därmed arbetstillfällen, hade inte varit samhällsekonomiskt försvarbart.

Visionen att nå en 100 procent förnybar elproduktion så småningom är viktig för oss kristdemokrater; att fastställa ett visst datum när detta uppnås är däremot inte möjligt.

Med denna energiuppgörelse kan alltså ingen regering besluta att kärnkraften ska avvecklas, varken direkt eller indirekt. Den läggs bara ner av sina ägare om det är ekonomiskt motiverat.

Kärnkraften ska bära sina egna kostnader, det är vi fem partier överens om. Nya reaktorer ska kunna byggas på befintliga platser om villkoren för det uppfylls. Kärnkraftindustrin har i och med överenskommelsen fått kraftigt förbättrade villkor för investeringar.

Vi är också nöjda med att fastighetsskatten för vattenkraft sänks för att även trygga den elproduktionen. Liksom att överenskommelsen poängterar att prövningssystemen för moderna miljökrav, inte minst den småskaliga vattenkraften, inte ska vara onödigt administrativt eller ekonomiskt betungande för den enskilde i förhållande till miljönyttan.

Vi har i förhandlingarna också tryckt på att energiforskningen ska inriktas på nya innovativa tekniska lösningar för alla energislag, vilket är viktigt för Sverige. Det finns god kunskap och kompetens på området som kan skapa nya företag, utveckla befintliga och få fram nya arbetstillfällen.

Vi har under lång tid krävt besked från regeringen i kärnkraftsfrågan och även om det tagit tid är vi glada att det idag finns en överenskommelse som ger långsiktiga spelregler för elproduktion.

Penilla Gunther (KD)
Riksdagsledamot, energipolitisk talesperson

Caroline Szyber (KD)
Riksdagsledamot

Var social, dela med dig!
,