Krafttag mot gängen

Skriver med Erik Slottner och Andreas Carlson på Svt Opinion om bättre redskap för att bekämpa gängen med anledning av #granskning #ug

”Detta är platser där statens våldsmonopol delvis är satt ur spel. Kriminella gäng och nätverk begränsar de boendes frihet och trygghet och bristen på framtidstro gör att de har lätt att rekrytera nya yngre medlemmar. Samtidigt ökar otryggheten bland många människor i hela landet. Problemen sammanfaller dessutom med att vi har en polismyndighet som går på knäna. Den negativa spiralen måste brytas.”

OPINION · ”De största offren för undfallenheten att agera är den skötsamma majoritet som lever i dessa områden men som drabbas av våldet och otryggheten. Att inte kraftsamla bakom polisen och rättsstaten är ett svek mot dem”, skriver Erik Slottner (KD), Andreas Carlson (KD) och Caroline Szyber (KD).

Onsdagens Uppdrag granskning på SVT gav en skrämmande bild av gängkriminaliteten i Göteborg.

Programmet visade hur 20 unga män uppvuxna i förorten tillsammans har lagförts för över 350 brott. Dessa unga mäns liv vittnar om ett gigantiskt samhällsmisslyckande.

Historier om hur utanförskap, klanstrukturer och våldskulturer kan sätta en hel stadsdel i gungning och skapa oro i en hel stad. Även andra delar av Sverige har under de senaste veckorna drabbats av en våg av mord och skottlossningar.

Över tio personer har skjutits runtom i landet sedan förra fredagen och tre personer har dött till följd av sina skador. Morden är precis som Uppdrag granskning visade ofta kopplade till kriminella gäng i förorterna.

Enbart i Stockholm pågår tolv gängkonflikter.

Till stadsdelarna Spånga/Tensta och Rinkeby/Kista kopplades år 2015 hela 40 procent av alla konstaterade fall av dödligt våld i Stockholms län – samtidigt som invånarna utgjorde endast 3,9 % av befolkningen.

Jämför man dessa siffror med statistiken från FN:s organ mot brott och narkotika (UNODC) blir mordfrekvensen kopplade till Järvafältet per invånare högre än snitten för både Nicaragua (2012) och Filippinerna (2014) samt flera gånger högre än snitten för Bangladesh och Albanien (båda 2014). Samma områden drabbas regelbundet av bilbränder och kravaller.

Detta är platser där statens våldsmonopol delvis är satt ur spel. Kriminella gäng och nätverk begränsar de boendes frihet och trygghet och bristen på framtidstro gör att de har lätt att rekrytera nya yngre medlemmar.

Samtidigt ökar otryggheten bland många människor i hela landet. Problemen sammanfaller dessutom med att vi har en polismyndighet som går på knäna. Den negativa spiralen måste brytas.

De styrande politikernas handlingsförlamning är ett svek mot de familjer som bor i de drabbade områdena. Enbart mer pengar till polisen räcker inte. Socialdemokrater har i alla tider skyllt problemen i förorterna på fattigdom och ekonomiska klyftor.

Men BRÅ har tidigare fastslagit att överrepresentationen för flera allvarliga brott hos vissa grupper kvarstår även när man isolerar faktorer från social och ekonomisk status.

Ska man lyckas göra något åt problemen måste Socialdemokraterna uppdatera sin världsbild. Slapphänthet och kravlöshet har skapat ett värderingsmässigt vakuum i vissa förorter där kriminella strukturer och kulturer har ersatt lag och ordning.

Det finns ingen universallösning som kan lösa problemen. Men framgångsrika både långsiktiga och kortsiktiga lösningar måste bygga på en problemformulering grundad i verkligheten. Den eskalerande situationen i flera förorter måste lösas genom att komma till rätta med segregationen.

Detta sker genom långsiktiga satsningar på familjer, skola, civilsamhället, företagande, jobb samt genom en ansvarsfull migrations- och integrationspolitik som inkluderar och ställer krav.

Men även på kort sikt krävs reaktiva kraftåtgärder som visar att samhället aldrig accepterar det som håller på att ske. Därför föreslår Kristdemokraterna:
•En storsatsning på polisiär närvaro i utsatta områden.

•10 000 nya poliser till år 2025 med målet att ha 30 000 poliser till år 2030.

•Stärkt stöd till familjer och föräldrar i utsatta områden bland annat genom ökade satsningar på föräldrastöd.

•Stötta initiativ från civila samhället som syftar till öka tryggheten och minska kriminaliteten

•Utred möjligheten att skärpa minimistraffen för brott som är relaterade till gäng- och kravallproblematiken, så som brott mot blåljuspersonal, stenkastning och vapeninnehav, så det blir lättare att frihetsberöva och häkta misstänkta personer.

•Ge polisen bättre utrustning och effektivare vapen.

•Vi vill att polisen ska kunna använda elpistoler, gummikulor eller vattenkanoner vid kravaller samt genomföra ökad kameraövervakning i utsatta områden både på uniformer, i gatumiljöerna och genom drönare.

•Utred möjligheten att i vissa fall tillåta anonyma vittnen i domstolar för att komma till rätta med problemet att kriminella gäng hotar och skrämmer vittnen att ta tillbaka eller ändra sina berättelser.

Kommunala ordningsvakter med ökade befogenheter att kunna utfärda böter för nedskräpning, genomföra avhysningar av olagliga bosättningar samt ingripa mot skadegörelse.

De största offren för undfallenheten att agera är den skötsamma majoritet som lever i dessa områden men som drabbas av våldet och otryggheten.

Att inte kraftsamla bakom polisen och rättsstaten är ett svek mot dem och på sikt mot hela Sverige.

Var social, dela med dig!
,