Minska barngruppernas storlek i fritids och förskola

Barngrupperna på fritids har över landet vuxit kraftigt från i snitt 18 barn i början av 1980-talet till 40 barn år 2013. Det är en oroande utveckling som enligt...

Continue Reading →

Förnuft och känsla

Idag reagerade jag. Jag visade känslor. Jag var personlig. Men sån är jag som politiker, jag står upp för det jag tror på. Och jag reagerar. Jag säger inte...

Continue Reading →

Ytterligare ett förslag från justitie-Alliansen

Skriver med Justitie-Alliansen om ytterligare ett av våra förslag – bidra till uppklarning få lindrat straff. Vi behöver göra mer för att fler brott ska klaras upp. Därför föreslår...

Continue Reading →

Kippamanifestation på söndag

På söndag är det kippamanifestation i Stockholm kl 11.30 på Raoul Wallenbergstorg. Kom och visa ditt stöd! Skriver idag med vår partisekreterare Acko Ankarberg Johansson och Ella Bohlin i...

Continue Reading →

Renodla polisens verksamhet

Skriver idag på Nyhter24 med Erik Slottner om att vi borde renodla polisens arbetsuppgifter. ”Det övergripande målet måste vara att bättre förebygga kriminellt beteende samt att klara upp fler...

Continue Reading →

Nya förslag för skärpta straff

I höstas satt jag för Kristdemokraterna i en Alliansarbetsgrupp som arbetade med trygghetsfrågor. Vi hade flera möten, vi gjorde gemensamma studiebesök. Vi hade bra diskussioner men också en hel...

Continue Reading →

Jämställdhet men bara för vissa enligt Fi

Jämställdhet men bara för vissa enligt Fi som inte markerar mot hedersrelaterat våld. Kd vill se särskild brottsrubricering. Ikväll jämställdhetsdebatt på ABF. Skriver på Aftonbladet debatt med ordförande för...

Continue Reading →

Vi kan inte blunda för antisemitismen

Idag är det Raoul Wallenberg-dag. Jag satt i kommittén för minnesåret för Raoul Wallenberg tidigare och det var ett spännade uppdrag och resluterade i så mycket. Jag är också...

Continue Reading →