Latest News

Utredd diskriminering mot Europas romer

Jag har bloggat om romer tidigare. Det är en utsatt minoritet och de senaste veckorna har den dåliga och diskriminerande behandlingen av romer blivit än tydligare. Det finns mycket att säga och jag väljer därför att dela upp dels utifrån ett EU-perspektiv och dels utifrån ett svenskt perspektiv, det senare kommer imorgon.

Var social, dela med dig!

Måste göra upp med historien för att kunna blicka framåt

Om vi inte gör upp med historien, vågar erkänna misstag är det svårt att blicka framåt. Därför har jag svårt att förstå hur Socialdemokraterna och Miljöpartiet kan samarbete med Vänsterpartiet. Tyvärr verkar de influerats för ingen av oppositionspartierna fanns närvarnade på minnesdagen i måndags. Säger en del om hur de ser på historien.

Var social, dela med dig!

Hur bor du?

Studenternas lyckliga dagar är numera ofta dagar av stress, tentaångest, huvudvärk och oro över om ekonomin ska gå ihop. En stor del av detta är också frågan om boende. Många bor i andra, tredje och ibland tom fjärde hand, de vet inte om de kan bo kvar näst månad och betalar ofta väldigt höga hyror för en liten etta. Jag har själv bott på korridor, i andra hand ska sägas, för att jag skulle få ett eget rum efter en termin var det inte tal om. Och jag vet flera som studerat färdigt fortsätter läsa en kurs på kvällstid för att få ha kvar sitt studentrum.

Var social, dela med dig!

För­bättrat företagsklimatet får fart på jobbtillväxten

För­bättrat företagsklimatet får fart på jobbtillväxten. Jag ser det som angeläget att få ett företagsklimat som underlättar för entreprenörer och får småföretag att växa sig stora. Det måste bli mer lönsamt att anställa genom sänkning av arbetsgivaravgifter och skatter. Många företag upplever idag regelkrångel som ett stort problem, det har därför påbörjats ett arbete för att minska antalet regler som försvårar och fördyrar. Detta arbete måste fortsätta.

Var social, dela med dig!

Det blir skattesänkningar, både för arbetstagare och pensionärer

I valtider lovas det en hel del, vill jag lova (sic!) men det som nästan är mer problematiskt än alla löften är alla falska påståenden. Under hela mandatperioden har oppositionen sagt att pensionärer betalar mer i skatt, men detta är felaktigt. Inte heller stämmer det att Sverige är ensamt om att ha högre skatt på pensioner än på inkomstskatt.

Var social, dela med dig!