Latest News

Stärker äganderätten

Idag debatt och votering om viktig förslag som stärker äganderätten. Nu stärker vi markägarnas rättigheter ⛺️Kojor ⛺️Tält ⛺️Husvagnar Tillfälliga...

Out of office

Några har hört av sig och tyckte det varit lite väl tyst på bloggen, det stämmer jag är föräldraledig....