Latest News

Out of office

Några har hört av sig och tyckte det varit lite väl tyst på bloggen, det stämmer jag är föräldraledig....

I mål – 42 motioner

Nu är årets motionsmarathon över så bebisen kan komma 😉 Utöver budget, kommittémotioner, partimotioner, enskilda motioner, Alliansmotioner blev det...

Motionstider

Budget och motionstid innebär än fler möten än vanligt. Ja det är tydligen möjligt. Skönt utveckla sättet för möten...