Visionsbyggande AB

 Visionsbyggande AB erbjuder:

Moderator / Public Affairs / Strategisk kommunikation / Juridisk rådgivning inom civilrätt

Jag är en jurist som brinner för ett hållbart samhällsbygge. Varit aktiv opolitiskt och politiskt för samhällsförändring i över 20 år, bland annat som riksdagsledamot men också genom flertalet styrelseuppdrag samt som ordförande i civilutskottet. Arbetar idag i eget bolag med bl.a analys, rådgivning och strategisk kommunikation såväl som aktivt påverkansarbete. Har ett stort engagemang i bostads-, bygg- och fastighetsfrågor med stort kontaktnät inom branschen.

Har flera kunder inom bostad/bygg/fastighetssektorn, branschorganisationer samt kommuner som kunder. Suttit i advisory board i ett bostadsutvecklingsföretag som bygger kollektivbostäder/delningslägenheter. Är idag vice ordförande för Villaägarnas Riksförbund samt Småföretagarnas Riksförbund och sitter idag i styrelsen för Stiftelsen Isaak Hirschs Minne, NyföretagarCentrum. Samt är ordförande för branschorganisationen CM-bolagen.

Var ordförande för Civilutskottet fram till oktober 2018. Genom min erfarenhet har jag bl a stor vana av förhandlingar, leda större grupper och processer, utreda och analysera frågor på djupet samt ta fram strategier.

Gedigen kunskap och erfarenhet av sociala medier, digitalisering och hållbarhetsfrågor.

Stort internationellt engagemang. Suttit i flera styrelser såsom Internationella juristkommissionen där jag också var ordförande under flera år, styrelseledamot i ActionAids styrelse samt Kic. Likaså suttit i flera insynsråd – Domstolsverket, Kronofogden, Boverket samt exportkontrollrådet. I politiken har jag suttit i styrelser från gräsrotsnivå till högsta ledningen som ledamot i partistyrelsen och verkställande utskottet.

Riksdagsledamot 2 mandatperioder. Bedrev 2010 en lyckad valkampanj. En stor del av varför jag lyckades var pga en online strategi som var före sin tid, och jag har sedan dess fortsatt vara aktiv med politisk kommunikation och samhällspåverkan via sociala medier. Även suttit i fyra statliga utredningar.

Är en medievan och driven strateg, kommunikatör och opinionsbyggare med bakgrund i politiken där jag haft fokus på att med stor lyhördhet skapa, förvalta och driva på för förändring. Har som politiker, såväl som del av regeringsunderlaget som i opposition, lyckats få igenom politik genom nätverkande, förhandling och opinionsbildning genom tydlig kommunikation. Politiken har till viss del format mig, men jag har alltid varit driven av att skapa konkreta resultat som gör verklig skillnad. Som strateg ser jag till den övergripande bilden, vart en organisation ska nå, vad deras syfte är och hur de ska ta sig dit. Alltid med ett tydligt fokus på positiv förändring.

Fokusområden; juridisk rådgivning, konsultuppdrag inom public affairs, moderator, kommunikation, affärsutveckling, fastighetsutveckling samt styrelseuppdrag.

Läs mer på Dagens opinion samt Fastighetstidningen

Var social, dela med dig!