Sluta straffa studenter

Under motionstiden ges att man som rikdagsledamot möjlighet skriva förslag till riksdagen. Det kan vara allt ifrån förslag på utredningar till åtgärdsförslag. Jag har lagt flera motioner och sitter ännu och skriver. En av dem har sin grund i att jag kampanjade på KTH och fick då höra att det var flera studenter som varit tvugna att betala tillbaka sudiemedel till CSN. Alla vi som studerat på högskola eller universitet har något gemensamt – vi har svurit över CSN många gånger. CSN detaljstyr högskolorna och universiteten och det senaste exemplet på detta är att KTH-studenter inte får ut det studiestöd de har rätt till då terminerna ”ligger fel”, trots att studier skett på heltid.

Ensamkommande flyktingbarn välkomna till alla Sveriges kommuner!

Ibland låter det som det kommer väldigt många ensamkommande barn till Sverige. Det är en lögn. Det är många lögner gällande ensamkommande barn och därför tänkte jag också redovisa lite fakta från Migrationsverket. År 2009 kom 2250 stycken, det är inte många. Av dem som kom fick 1 060 barn och ungdomar har fått uppehållstillstånd, (774 av dem på grunden skyddsbehövande). De flesta av barnen kommer från Somalia, Afghanistan och Irak precis som övriga asylsökande. Av dem som kom 2009 var de flesta mellan 16-17 år.