Out of office

Några har hört av sig och tyckte det varit lite väl tyst på bloggen, det stämmer jag är föräldraledig....