10 000 kronorsfrågan i fördomsspelet

År av misslyckad socialdemokratisk integrationspolitik har lett till att integrationsdebatten ofta präglas av påståenden som inte bygger på verkligheten, utan på oförstånd och myter. Komplicerade frågor får enkla svar. Allt för många svenskar skyller lågkonjunkturen och arbetslösheten på integrationspolitiken. För att motverka att motsättningarna i samhället växer och främlingsfientliga partiers blir större måste problemen erkännas och lösningar ges.

I dagarna presenterade min partikollega, Michael Anefur, en intressant rapport som berör just detta. Den inleds med 10 000 kronorsfrågan i fördomsspelet: Kom den största invandrargruppen 2008 från Irak? Trots att det är ett 50/50 svar så skulle de flesta svenskarna missa vinsten…

Anefur utvecklar delar av rapporten och ger lösningar i dagens Sydsvenska. ” Under Socialdemokraternas år vid makten låstes människor ute från arbetsliv och sociala kontakter genom att de inte hade några förväntningar på sig. Idag vet vi bättre. Människor måste ha sociala relationer för att må bra och fungera. Det räcker inte med försörjningsstöd, bostad och sfi.” ”Kristdemokraternas utgångspunkt är tydlig: det är politiken som är problemet, inte människorna som kommer hit.”

Rapporten ger en klar lösning på integrationsproblemet. Den som får asyl i Sverige ska snabbt få möjlighet att lära sig svenska och få insikt i vad Sverige är och hur landet fungerar.

Förslaget är att införa en obligatorisk introduktion för nyanlända, som ger kunskap om demokrati, religionsfrihet, yttrandefrihet, svensk historia, svenska traditioner och högtider. Likaså viktiga lagar och det sociala systemet med skyldigheter och rättigheter. Ofta har de nyanlända förvägrats detta och istället fastnat i utanförskap. Anefur är tydlig: alla är välkomna och alla behövs.

Jag håller med Anefur. När jag jobbade som jurist med asylfrågor såg jag vilka av mina klienter som klarade sig bäst; snabbare handläggningstider inom asylärendena och tillfälliga arbetsvisum var bland de bästa sätten att bli delaktig i samhället. Lösningen är studier, praktik, arbete och bra språkundervisning.

Å svaret på 10 000 kronorsfrågan – Nej den största invandrargruppen 2008 kom inte från Irak utan var svenskar. Hemvändande svenskar, hela 17 853 stycken.

Var social, dela med dig!
, ,