Historisk satsning på pensionärerna

Inför valet 2006 var Socialdemokraternas valparoll ”Alla ska med”. Ingen vet dock vart och på färden mot ovissheten har (s) till råga på allt glömt de äldre på perrongen. För Sveriges seniorer har det socialdemokratiska styret från 1994 fram till 2006 inneburit tolv förlorade år. Raden av svikna löften är lång – ökad kvalitet i äldreomsorgen, fler äldreboenden, bättre sjukvård för äldre. Ingenting av detta har infriats. Även de äldres ekonomi har fått stå tillbaka. När andra grupper prioriterats har de mest utsatta pensionärerna fått noll och intet.  De äldre som har byggt upp vårt land skall inte lämnas i sticket utan förtjänar all respekt. Kristdemokraterna lämnar ingen på perrongen.

Kristdemokraterna har prioriterat pensionärernas ekonomi i budgetförhandlingarna. Två gånger har vi redan genomfört skattesänkningar. Nu tar vi ett tredje steg och sänker skatten med ytterligare fem miljarder kronor, genom ett höjt grundavdrag som kommer alla pensionärer till del. Ändringen gäller från 1 januari 2011. Totalt har då skatten för pensionärer sänkts med 10,5 miljarder kronor.

Kristdemokraterna vill att Sverige håller samman. Att ingen hålls tillbaka och att ingen lämnas efter. Därför har det varit viktigt för oss att åstadkomma skattesänkningar för pensionärer, särskilt för dem med lägst pension. Historiska steg har tagits – tre gånger har alliansregeringen nu sänkt skatten. Det har aldrig hänt tidigare sedan det nya pensionssystemet kom på plats.

Var social, dela med dig!
,