När "här är polisen" blev till "var är polisen"

När jag var liten sjöng vi i skolan sången ”Här är polisen som mitt i gatan står, han visar hur man går, han visar hur man står. …” Vi hade också en polis som brukade besöka oss i skolan och ofta sågs poliser på gator och torg.

Verkligheten har ändrats drastiskt sedan dess och poliser på våra gator och torg ser man inte längre så ofta. Alliansregeringen kände i början av mandatperioden att det fanns ett orosmolnen på horisonten inom poliskåren i takt med pensionsavgångar, bristande resurstilldelning och en växande kriminalitet. Tryggheten i landet var inför valet 2006, och är fortfarande inför valet 2010, en av Kristdemokraternas prioriteringar, och i vårt Sverige finns idag fler poliser på gator och torg som garanterar den tryggheten. Vi prioriterar medborgarnas trygghet. Polisen skall vara närvarande och inte frånvarande.

Bild lånad från Polismuseet, Stockholm, foto Eva Tov.

Innan vi tog över hade antalet poliser i Sverige minskat i antal och antalet nya poliser har inte kunnat kompensera de som slutat. Sedan 2004 har ett visst tillskott skett, dock inte alls tillräckligt för att möta behovet. Antalet poliser i Sverige har medvetet skurits ner med drygt 1 200 sedan 1994, från 18 162 till 16 891 den 31 december 2004. Det motsvarar en minskning med 7 procent. Annorlunda uttryckt har det sedan 1994 i genomsnitt försvunnit drygt 10 poliser per månad. Antalet civilanställda inom polisen har under samma period minskats med ca 1 100, eller 14 procent. Detta har givetvis ytterligare försämrat polisens möjligheter att utreda brott och bidra till att skapa trygghet på gator och torg. Det var 2006 alltså ingen hemlighet att Polisen inte hade råd att anställa de nyutbildade. För detta bär socialdemokraterna skulden och ansvaret. Vi i Kristdemokraterna och Alliansen har under denna mandatperiod jobbat för en omdaning och tillsammans jobbar vi för en förändring.

Ett samhälle av denna storlek skall ha en polisstation och resurser skall inte försvinna, eller otryggheten öka, på grund av förlängda utryckningstider. Polisen är den myndighet som i flera år i rad har fått sämst betyg av de som kommit i kontakt med myndigheten. Polisen måste äntligen få tillräckliga resurser. Att förebygga brott måste prioriteras. Närpolisens syfte är ökad trygghet. Genom en ökad närhet mellan polis och medborgare ges möjlighet till tidiga, snabba och förebyggande insatser. Polisen måste bli mer synlig för medborgaren.

En av statens mest grundläggande uppgifter är att garantera medborgarna trygghet och upprätthålla lag och ordning. Då måste polisen också få de resurser som fordras för att kunna klara av sina uppgifter. Självklart behövs också andra insatser för att förebygga brott och därför har kristdemokraterna en omfattande politik som inkluderar insatser för bl.a. trygga familjer och skolmiljöer, samt andra preventiva insatser.

Det är viktigt att verkligheten speglar sången ”här är polisen” och jag hoppas på att vi inom en snar framtid ser fler patrullerande närpoliser som ger medborgarna större tillgänglighet och bidrar till en mer personlig kontakt. Svenska flickor och kvinnor skall inte berövas rätten att vistas utomhus i rädsla för övergrepp. Unga killar och män ska kunna vistas på gator och torg utan att bli nedslagna och få sina mobiltelefoner stulna. Barnfamiljer skall kunna åka på semester utan att få huset länsat av internationella ligor. Våra äldre skall inte behöva oroa sig för stölder och rån. Det behövs fler poliser och krafttag mot kriminaliteten nu!

Var social, dela med dig!
, ,