Att ge föräldrar stöd och valfrihet

Alla barn skall ha rätt att växa upp i trygga stabila familjer med föräldrar som har tid att lyssna på dem och ge dem sin tid. Trygga föräldrar som ger sina barn tid skapar trygga barn som blir trygga samhällsmedborgare. Många barn känner sig otrygga, olyckliga, uttråkade, omotiverade eller stressade. Alltför många föräldrar, å sin sida, kämpar en hopplös kamp mot klockan, sitt dåliga samvete och sitt dåliga självförtroende som föräldrar.

Att någon av föräldrarna istället för att arbeta väljer att stannar hemma är inte att tänka på. Då kan man visserligen minska stressen men det har tyvärr också blivit ett säkert sätt att öka den sociala isoleringen och hamna nära existensminimum i levnadsstandard. Vårt samhälle nedvärderat hemarbete och barnomsorg. Ja, det har till och med gått så långt att vissa partier vill ta lagen och den ekonomiska politiken till hjälp för att tvinga fram ”rätt” beteende från barnfamiljerna. Detta har skett – och sker – till stora samhällsekonomiska, sociala och mänskliga kostnader.

En av politikens viktigaste uppgifter är att hjälpa barnfamiljerna att få sitt liv med kombination av familjeliv och arbetsliv att fungera. Något centralt är att låta föräldrarna själva få bestämma hur lång arbetstid de vill ha utifrån sin familjesituation. Det har under de senaste åren blivit allt vanligare att heltid skall vara det allenarådande när det gäller arbetstiden. Självklart skall de som så vill få jobba heltid, men de föräldrar som vill tillbringa mera tid med sina barn skall också självklart få den möjligheten.

Valfrihet att välja mellan egenomsorg eller förskola/dagmamma eller en blandning av båda under de första åren. Första gången vårdnadsbidraget infördes (1994) valde över 70% av småbarnsföräldrarna att utnyttja det. Socialdemokraterna avskaffade det snabbt efter regeringsskiftet samma år och nu har det alltså återinförts efter fjorton år. Ingen tvingas utnyttja det. Det är ett frivilligt val. Det går inte ut över den som väljer förskola. Varför kan inte de Rödgröna unna föräldrarna det valet? När ska de Rödgröna inse att det är en valfrihetsreform inte en jämställdhetsreform. Och när inser de Rödgröna att det inte är konstigare att fler kvinnor än män väljer vårdnadsbidrag än att fler kvinnor än män är förskollärare. Där finns det litet att jobba med…

Var social, dela med dig!
, ,