Hem ljuva hem – framtiden för svensk bostadspolitik

Bostaden är för de allra flesta människor den tryggaste platsen man vet. Det är ingen slump att uttrycket ”att känna sig hemma” är mycket positivt laddat. Hemmet eller bostaden är något väldigt centralt inte bara för människors trygghet utan också för människors arbetsliv och fritidsliv. Människor befinner sig i olika skeden i livet. Från att personer flyttar hemifrån för första gången till att de skaffar sig sitt sista hem kan en rad olika situationer uppstå. Detta kan medföra att människor byter bostad ett antal gånger i sitt liv. Detta sker varje dag och det kommer alltid att finnas ett behov av en ny bostad.

I flera länder i Europa och i USA gäller fri prissättning vid upplåtelse av den egna bostaden. För att öka rörligheten och släppa in fler på den tröga bostadsmarknaden bör vissa regler moderniseras. Vid friare prissättning av uthyrning av ägda hem skulle troligtvis fler personer ha möjlighet att hyra ut del eller hela bostaden då den inte behövs. På detta sätt skulle två oberoende hyresmarknader skapas. En hyresmarknad där de kommunala och privata hyresvärdarna sätter hyror efter förhandlingar och jämförelser enligt bruksvärdet. Den andra hyresmarknaden skulle skapas av uthyrning av ägda hem, det vill säga uthyrning av bostadsrätter, ägarlägenheter och småhus som ägs av privatpersoner.

2009 kom ytterligare en boendeform, ägarlägenheter, som även dessa endast får hyras ut till en hyra som bestämts av bruksvärdessystemet.

Kristdemokratiske bostadsministern Mats Odell har jobbat för stora förändringar, dels i 12 kap. Jordabalken (hyreslagen) för att öka möjligheterna till andrahandsuthyrning. Vidare har riksdagen beslutat att höja schablonavdraget vid beskattning av hyresintäkt från upplåtelse av privatbostadsfastighet, privatbostad eller hyreslägenhet från 4 000 kr till 12 000 kr, denna ändring gäller från 1januari i år.

Vänsteroppositionens enda förslag för bostdaspolitik är ett utökat Rot-avdrag men detta kommer inte få effekt. De vill 2011 ska 1,5 miljarder tillföras det utvidgade ROT-programmet för upprustning av hyreslägenheter. För detta bidrag ska 40 000 – 50 000 lägenheter totalrenoveras per år. Det innebär ett bidrag på cirka 30 000 kronor per lägenhet. Enligt tidningen BoRätt nummer 2 som kom ut tidigare i våras så täcker inte stödet ens en bråkdel av den total renoverings som behövs. Kostnaderna är närmare 1 miljon per lägenhet för att renovera och klimatanpassa miljonprogrammen. Lägenheterna ska stambytas, el ska bytas utöver upprustningar av vägar, tak, golv såväl i lägenheterna som på själva husen. Inte helelr är det tydligt vad pengar för byggande av 40 000 nya hyresrätter ska komma ifrån, hopp sätts till kommunera. Förtroendet för att det ska byggas hyresrätter är inte särskilt stort om man tittar historiskt för Socialdemokraterna. Mellan åren 2000-2007 byggdes 180 000 stycken bostäder för 9 miljoner människor till skillnad från i Norge där det byggdes 250 000 stycken för hälften så många norrmän.

Alliansen har gjort flera satsningar bostadsmarknaden, se tidigare inlägg

http://carolineszyber.wordpress.com/2010/03/30/for-en-fungerande-bostadsmarknad/

http://carolineszyber.wordpress.com/2010/02/27/hur-mar-hyresratten/

Var social, dela med dig!
, ,