Hemvärnet 70 år och all heder åt våra veteransoldater

När jag studerade i USA så var Veteran day en stor och viktig dag, i USA firas den 11 november. Denna helg är också Memorial weekend i USA. Jag tyckte det var väldigt fint när jag bodde i USA och har hoppats att vi i Sverige också visar vår tacksam för soldaternas värdefulla uppdrag.

Alliansregeringen har velat att göra just detta – stärka stödet för Sveriges veteransoldater. Idag den 29 maj, som är den internationella fredssoldatdagen, är sedan i år instiftad som en gemensam minnesdag för alla svenska veteraner.

Men trots mer än 60 år av insatser för freden har Sverige inte haft någon samlad veteransoldatpolitik till stöd för dem som gjort och gör insatser. I regeringens proposition om försvarets nya personalförsörjning läggs en veteransoldatpolitik fast.”

I förra veckan lades personalförsörjningspropen, den innehöll flera nya åtgärder för att ge våra veteraner stöd. Men veteransoldatpolitik handlar också om att visa erkänsla och uppskattning för de insatser för Sverige och freden som soldaterna gör.

Idag fyller också Hemvärnet 70 år. En pigg 70-åring som tillfört mycket stöd under åren och är en stark byggsten i det svenska försvaret. Kristdemokraterna värnar Hemvärnet som gång på gång har visat sin viktiga funktion när kriser drabbar Sverige. Vi vet inte vilka kriser som kommer att uppkomma, naturkatastrofer såsom stormen Gudrun har drabbat Sverige allt hårdare. Men vi kan ändå förbereda oss genom att ha en bredd. I detta är ett aktivt hemvärn av oerhörd vikt. Hemvärnet har en roll både i fredstid och krigstid och det gäller att tydliggöra denna. Inte minst när det gäller krishantering av olika slag. Samhällsförsvaret angår alla. Hemvärnet ger stöd till samhället.

Var social, dela med dig!
, ,