Mitt personvalsmaterial

Nu är det klart! Mitt personvalsmaterial. Får foldrar först om någon månad men presenterar nedan min personliga text samt mina viktigaste frågor.

Hur ofta stannar du upp och funderar på vad det är för samhälle du lever i? Hur du vill att Sverige och världen ska se ut? Nu i valtider tycker jag att det är dags att vi alla gör det! För att få ett tryggare och medmänskligare samhälle behöver vi tala mer om hur vi lever tillsammans. Om etik och om vad som är rätt och fel. Det är dags.

För mig handlar det om att arbeta för ett tryggt Sverige med en fungerande rättskedja, som börjar i det brottsförebyggande arbetet. Ett samhälle där familjer får stöd för att klara vardagen och där både du och jag har vår plats. Ett land där det lönar sig att gå upp varje morgon och gå till jobbet, med ett företagsklimat som underlättar för entreprenörer som kan se sina småföretag växa sig stora. En stat i världen där alla är välkomna. Där vi satsar på miljön för framtidens skull – det ska vara dyrt att vara miljöovänlig, men enkelt att vara miljövän. Ett Sverige som värnar om bistånd och arbetar för demokratiutveckling och mänskliga rättigheter världen över. Så ser jag Sverige i framtiden.

Ett tryggare samhälle för alla

Rättskedjan börjar i det brottsförebyggande arbetet. Genom förstärkta resurser till rättsväsendet kan fler brott bekämpas. Våra gator måste bli tryggare. Hur förtroendeingivande är det när man inser att ens polisanmälan bara läggs på hög hos polisen? Det behövs fler synliga poliser på våra gator men också poliser som har tid att utreda inbrott och misshandel, likväl som cykelstölder. Alla anmälningar till polisen måste få tid att åtgärdas. Tiden mellan brott och rättegång måste bli kortare. Brott och straff måste stå i bättre proportion till varandra. Likgiltigheten har ökat i vårt samhälle. Jag vill se ett tryggare Sverige med ökat civilkurge och mer medmänsklighet. Vi måste trygga framtiden för oss själva, våra barn och familjer. Det är dags.

Att se Sverige som sitt nya hem

Varje dag fattar människor runt om i världen ett ofattbart svårt beslut. Att fly från krig och förtryck, rädsla för att deras barn är i fara, för att de inte får utöva sin religion, för att det är omöjligt att uttrycka en politisk åsikt. Sverige ska vara öppet för människor som söker efter en möjlighet att skapa en trygghet för sin familj. Jag ser jobb och språk som nycklar till en fungerande integration. Alla som kommer till Sverige ska få en chans att börja jobba direkt. Vi behöver invandring för att klara välfärden. Många invandrare är duktiga egenföretagare, därför är en ambitiös småföretagarpolitik viktig för en lyckad integration.

Småföretag ska kunna växa sig stora

Fler företag betyder fler jobb, starkare ekonomi och bättre välfärd. Det är viktigt att människor med idéer vågar satsa på att starta eget. Jag ser det som angeläget att få ett företagsklimat som underlättar för entreprenörer och får småföretag att växa sig stora. Det måste bli mer lönsamt att anställa genom sänkning av arbetsgivaravgifter och skatter. Många företag upplever idag regelkrångel som ett stort problem, det har därför påbörjats ett arbete för att minska antalet regler som försvårar och fördyrar. Detta arbete måste fortsätta.

Var social, dela med dig!
, , , , , , , , , ,