Vi måste satsa på ungdomarna

Valet 2010 kommer handla om jobb och ekonomi. Det blir ett val för vilken framtid vi vill ha. Jag tycker det är för lite diskussion om morgondagen – de unga. Det är väldigt viktigt det sker satsning på ungdomar. Jag börjar idag diskutera de problem som finns i skolan och klivet ut i arbetslivet och lösningar för detta.

Fältarbetare och lärare vittnar om att det i Sverige finns en växande grupp ungdomar där ingen tilltro till vuxna eller myndigheter finns. Man känner sig utanför samhället och detta bidrar till att de skapar egna lagar, normer och regler. Och bland ungdomar generellt ökar antalet självmord, otryggheten och en OECD-rapport som kom för några år sedan visade att svensk skola var bland de stökigaste i världen.  Många ungdomar känner hopplöshet och brist på framtidstro. De har inget hopp om att lyckas i skolan eller få något jobb. Således är det även ett problem där föräldrarna tappat inflytande över sina barn, skolan misslyckas och arbetsmarknaden inte kan de dem ett alternativ.

Avsaknaden av etik och värden i skolan och i ungdomskulturen är början till slutet då den unga generationen aldrig lär sig rätt och fel och tvingas famla efter värden och moraliska rättesnören.

Det behövs konkreta förslag för att initiera en process som går åt rätt håll. Jag vill se nolltolerans mot mobbing där mobbaren flyttas och inte mobbaren, faddersystem i alla skolor, närpolis som även knyts till varje skola som gör minst ett besök per klass per år, sms till föräldrarna när eleverna skolkar, betyg i ordning och uppförande, utveckla omhändertagandet av unga brottslingar som Alliansen påbörjat.

Vi i Alliansen har satsat för att unga ska kunna ta livet in i arbetslivet. Många ungdomar har tack vare den halverade arbetsgivaravgiften för unga kunnat få in en fot på arbetsmarknaden, som efter skuggbudgeten presenterades igår verkar bli ett minne blått om vänsteroppositionen vinner. I ett läge med hög arbetslöshet bland unga vill oppositionen finansiera höjda bidrag till etablerade personer med höjd skatt på unga. Det är allvarligt eftersom vi vet att den svenska arbetsrätten gör ungdomar särskilt utsatta i utgångsläget. Oppositionens egna förslag är att ge en skattereduktion för dem som anställer en arbetslös ungdom. Detta är ett riktigt slag i luften så det finns redan idag, de sk. nystartsjobben för unga.

Var social, dela med dig!
,