Kurders situation världen över måste upp på den politiska agendan

Igår hade jag och några politiker till ett möte Kurdocide Watch – CHAK. De representerar kurder i Västra Kurdistan och vi talade om det fasansfulla förtryck som kurder i Syrien utsätts för. Vi fick berättat för oss att allt fler människor utsätts för godtyckliga fängelsestraff, förföljelse och tortyr. Antalet människor som arresteras av den syriska säkerhetstjänsten och försvinner sedan spårlöst har ökat. Inom ramen för arabiseringen, berövas folk sin egendom och mark. Kurder kan i Syrien inte ärva eller på annat sätt överlåta sin mark från kurd till kurd. Många kurder i Syrien är fortfarande papperslösa, de registreras inte som medborgare när de föds. Avsaknaden av demokratiska och mänskliga rättigheter är stora i Syrien. Det gör att kurder inte får ta del av utbildning eller hälso- och sjukvård i Syrien. Oliktänkande och demokratirörelse-aktivister slås ofta ner på brutala sätt och ofta görs massarresteringar.

Vi talade om att det inte är ofta man uppmärksammar kurdernas situation i Mellanöstern i Sverige.

Vi måste ge en röst åt dem som tystats, ett hopp åt dem som slutat tro och stöd till dem som fortsätter att kämpa. Som världsmedborgare har vi ett ansvar, ett etiskt och moraliskt ansvar att hjälpa våra medmänniskor. Vi vet att människor förföljs och dödas, vi vet att barn svälter och vi vet att kvinnor våldtas. Vi vet att detta händer om och om igen runtom i vår värld, men vad gör vi?

Vi måste lyfta frågan i det offentliga rummet. Det gäller vi får upp frågan på den svenska politiska agendan, på den internationella politiska agenda. Att EU inte var hårdare i sina krav inför nytt associeringsavtal med Syrien tycker jag är mycket beklagligt. Jag sade att jag tycker att vi borde lägga en flerpartimotion i höst för att vissa att detta inte är en partipolitiska fråga utan en tvärpolitiskfråga. Det talades också om att ordna seminarier för att upplysa om den svåra situationen, vilket jag stödjer och tycker är en bra idé. Jag för min del ska göra vad jag kan för att vi kristdemokrater tar upp frågan, såväl nationellt i diplomatiska kontakter med Syrien som på EU-nivå i grannpolitiken, tar upp frågan om att de statslösa kurderna måste få ett fullvärdigt medborgarskap i Syrien.

Var social, dela med dig!