Hur bor du?

Det är få sätt att få unga att börja debatter som genom att ta upp bostadssituationen i Sverige. Frågan: Hur bor du? Kan leda till en politisk diskussion vare sig man vill eller inte. Jag gillar ju diskussioner och politik och politiska diskussioner än mer så jag är alltid villig att lyssna men också bemöta. För det är ett problem med boendesituationen och det är att alla vill staten ska ordna en bostad, staten har ett ansvar men inte totalansvar. Ibland är det bra att lyfta blicken och jämföra med övriga världen. Ute i Europa bor man hemma längre än i Sverige, man delar ofta bostad. När jag berättade för mina vänner när jag bodde i Slovakien att många bodde själva i Sverige blev de helt förvånade. Sedan detta men studentboende. Studenternas lyckliga dagar är numera ofta dagar av stress, tentaångest, huvudvärk och oro över om ekonomin ska gå ihop. En stor del av detta är också frågan om boende. Många bor i andra, tredje och ibland tom fjärde hand, de vet inte om de kan bo kvar näst månad och betalar ofta väldigt höga hyror för en liten etta. Jag har själv bott på korridor, i andra hand ska sägas, för att jag skulle få ett eget rum efter en termin var det inte tal om. Och jag vet flera som studerat färdigt fortsätter läsa en kurs på kvällstid för att få ha kvar sitt studentrum.

Det byggs för lite, det har det gjorts länge och där måste staten ge byggbranschen incitament till att det ska löna sig att bygga, olika bostadsformer dessutom. Men jag tycker också det är viktigt vi talar om andras ansvar. När jag studerade i USA var det universitet som hade byggt och hyrde ut studentrummen. Jag är därför positiv till att ge högskolor och universitet rätt att bygga studentbostäder. Detta bör knytas till att kommuner på högskoleorter måste ta sitt ansvar och tillhandahålla mark till rimliga priser för studentbostäder. Alliansregeringen beslutade i juli att lärosätena (9 lärosäten, Uppsala, Lund, + tre storstäderna) ska få hyra ut bostäder till svenska studenter. Sedan för att det ska löna sig att bygga och bo i studentbostäder, för nybyggda idag är för dyra, så avskaffa fastighetsavgiften för studentbostäder. Det är inte rimligt att t.ex. ett korridorrum räknas som en lägenhet och kostar 1272 kr per år i fastighetsavgift när en femrummare kostar lika mycket.

Den högre utbildningen spelar en oerhört stor roll då den skapar arbetstillfällen, ökar inflyttningen och skapar en mer levande region. Därför måste studenter få möjlighet att få boende där de fått en studieplats. Staten bör alltså göra mera för att uppmuntra tillkomsten av fler studentbostäder, men kommunerna har också ett stort ansvar för att erbjuda sina nyinflyttade studenter en bostad. Jag är glad att Alliansregeringen ökar antalet utbildningsplatser med 23 000 under 2010 och 2011 men kommer också arbeta för att denna utökningen också synas i form av fler studentbostäder i Stockholm. Jag är därför glad över beslutat att det ska byggas fler studentbostäder på Lappis men kommer också arbeta för att delar av Värtahamnen när det ska byggas om där skulle kunna bli en plats för fler studentbostäder.

Det är inte bra idag men sossarnas ”stolt men inte nöjd” funkar faktiskt för Alliansen under ledning av Mats Odell har vänt en skuta som det tar tid att vända. Att bygga bort en bostadskö som svällt under 20-25 år av försummelse – det tar tid.

Var social, dela med dig!
, , ,