Kristdemokraterna också ett gröntparti – Förvaltarskapstanken

Igår var jag på debatt om globala frågor med fokus på miljö och klimat. Den sänds på först SVT2 och sedan i Kunskapskanalen på tisdag kl 11.30-16.00. Det var en stundvis intensiv debatt men mycket klagomål från en opposition som var emot det mest frihandel är skit, tillväxt är skit. Jag tycker det finns en hel del att göra för att få WTO att fungera bättre, men att säga att man vill avskaffa WTO då är man inte realistisk. Likaså är jag är jag stolt över att Alliansregeringen visat att det går alldeles utmärkt att ha en ambitiös klimatpolitik och minskade utsläpp samtidigt som fortsatt tillväxt. Jag sa också att om de Rödgröna inte tror det, kanske de också skulle säga detta till väljarna att deras politik inte kommer leda till tillväxt, för det vill nog väljarna veta.

Viktigt är också att vi skiftar fokus från vem som har de bästa målnivåerna, till vad som faktiskt kan minska utsläppen – de behöver minskas mycket. Vi har satt upp mål men dessa måste vi vara beredda att kontinuerligt justera, och framföralt, våra metoder för att nå målen.

Det är oss kristdemokrater är Förvaltarskapstanken central. Kristdemokraternas miljöpolitik grundar sig på förvaltarskapsprincipen. Med denna princip menar vi att människan har ett ansvar att förvalta, inte förbruka, de ändliga resurserna och naturvärdena. Det övergripande syftet med en kristdemokratisk miljöpolitik är att överlämna ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta.

I regeringsarbetet är Kristdemokraterna pådrivande i klimatpolitiken. Sverige är pådrivande i EU och EU är pådrivande i världen. Tyvärr misslyckades toppmötet i Köpenhamn med att nå fram till ett avtal som kan hindra jordens uppvärmning från att nå oacceptabla nivåer. Det innebär att förhandlingarna måste fortsätta och att Sverige på egen hand och genom EU, ska fortsätta att vara pådrivande för att nå ett ambitiöst och rättvist klimatavtal. Jag var tydlig i debatten med att vi länder i Västvärlden måste gå före av etiska skäl eftersom vi har ansvar för den absolut största delen av de utsläpp som gjorts och görs, men också för att visa att det är möjligt att ställa om ekonomin. Stödet till klimatinvesteringar och tekniköverföring till utvecklingsländerna ska öka. Kristdemokraterna har länge varit pådrivande för att utveckla handeln med utsläppsrätter som är ett kostnadseffektivt system för att minska utsläppen.

Det var tal om Maud och Wetterstrands bråk efter Agenda förra veckan. Och i det håller jag med Maud – det viktiga är inte att fortsätta överbudspolitiken när det gäller målen, utan att få fler länder att åta sig kraftiga utsläppsminskningar och att få ett internationellt avtal på plats så snart det bara går.

Likaså verkar ABF ha hittat något nytt debattkoncept, det var det när jag satt i kärnkaftsdebatt och nu igen. En moderator som ska ge problembeskrivningen och sedan en expert som ska analyser och kommentera våra inlägg. Jag tycker det blir väldigt vinklade debatter och var kritisk redan efter förra debatten. Idag kom dagens sanning från Carl B Hamilton som sade att om Klimarpanelen ska vara så politiska kan du lika gärna sätta dig med oss i paneldebatten.

Var social, dela med dig!
, , , , ,