Gårdsförsäljning vs monopol – eller är dessa förenliga?

Det har skrivit flera artiklar i media och bloggats en hel del om gårdsförsäljning, vi i vårt parti har också haft en del debatt internt. Jag känner att en viktigt sak som glöms bort i debatten, för mig som är jurist ser jag ett tydligt problemet med gårdsförsäljning och vårt alkoholmonopol i förhållandet till EG-rätten.

I Alliansens valmanifest stod det: ”En minskad alkoholkonsumtion förbättrar hälsan och minskar många sociala problem. Systembolaget ska kvarstå i statlig ägo. Försäljningsmonopolet och en aktiv prispolitik utgör centrala verktyg i detta arbete, men mer behöver göras.”

Jag är inte emot gårdsförsäljning men som jurist säger jag att vi måste vara ärliga med vad det är som då blir resultatet – statliga monopolet blir omöjligt. Grundfelet är att Sverige inte har ett explicit undantag i fördraget. De skrivningar Sverige fick igenom gällande undantag från EU:s konkurrensregler som Sverige fick för Systembolaget vid EU-inträdet 1995, kan då ifrågasättas för argumentet restriktivitet i den form Sverige då presenterade frångicks. Som min kloka partikamrat Martin Wisell sa ”Även utan gårdsförsäljning hänger EU-domstolen som ett damoklessvärd över svensk alkoholpolitik.”

Därför skrev jag en debatt på SvD.se läs den här 175 personer har rekommenderat den på Facebook, 10 tipsat om den på Twitter och för tillfället finns 79 st kommentarer. Såklart både väldigt arga och ifrågasättande kommentarer och många glada som gillar den breddade diskussionen med juridisk touch.

Jag är inte emot gårdsförsäljning, det är lika bra att vara tydlig med det från början. Det jag dock ser inte bara som politiker utan också som jurist är problemet med gårdsförsäljning och vårt alkoholmonopol i förhållandet till EG-rätten. Gårdsförsäljning kan tyckas vara en oskyldig och harmlös förstärkning av landsbygdens och vinodlingarnas attraktivitet. Men det är det inte.

Att öppna för gårdar att sälja sitt vin kräver nämligen att öppna också för andra att också sälja andra viner, öl och sprit. Annars vore det diskriminerande och helt i strid med allt vad EU-rätt heter. Att inte bara låta svenska gårdar, utan även andra inhemska och utländska producenter öppna egna spritbutiker vore att en gång för alla avskaffa det detaljhandelsmonopol vi har och som förenar tillgänglighet med folkhälsoansvar.

I själva verket utgör detta detaljhandelsmonopol själva grundbulten i vår restriktiva alkoholpolitik. Jag är varm anhängare av marknadsekonomi och privat företagande. Det är jag eftersom jag vet att konkurrens pressar priset och ökar tillgängligheten för kunderna. Av precis det skälet är det så viktigt med ett detaljhandelsmonopol för alkohol – eftersom ökad tillgänglighet och lägre priser skulle öka konsumtionen och därmed alkoholskadorna.”

Det har talats om Finland en hel del, där finns redan gårdsförsäljning vid sidan om det statliga alkoholmonopolet. Det är möjligt tack vare en särskild undantagsregel som gör det möjligt för tillverkare av bärviner att sälja en flaska till besökare på tillverkningsstället. Det verkar som den svenska utredare Lotty Norling vill göra samma undantag möjligt i Sverige. Den finska modellen av gårdsförsäljning har fått kritik från EU för att gynna inhemska produkter. Därför föreslår utredaren att tillverkare av sprit, vin och öl i Sverige också ska tillåtas att sälja alkohol av samma sort som den tillverkar, det vill säga någon form av gårdsbutiker. Frågan blir då vad som Europadomstolen kommer säga om denna särreglering.

Socialdemokraterna har sagt att de vill få ett skriftligt undantag från EU-kommissionen ”som garanterar fortsatt svenskt detaljhandelsmonopol genom vårt Systembolag”.

Jag ser fram emot diskussionen när utredningen presenterats men främst vad alla remissinsatser säger. Vad utfallet blir borde vara klar våren 2011.

Var social, dela med dig!
, ,