Ja till vapenamnesti

Regeringen säger ja till vapenamnesti, det blir klart i dagens SvD. Jag uttalar mig att jag vill att det sker så snart som möjligt under denna mandatperiod.

”Det är en stor vinst för samhället att få bort vapen som finns i omlopp och som andra kan komma över. Vartenda vapen som vi kan få bort från gatorna är ett vapen mindre som kan skada, eller döda, en annan människa. En vapenamnesti är också ett viktigt steg i bekämpningen av den grova organiserade brottsligheten.”

Dock har jag varit tydlig att beslagtagning av vapen måste ske på korrekt sätt. Hade tillsammans med Irene Oskarsson ledamot i miljö- och jordbruksutskottet pressmeddelande tidigare i höstas.

Polisen ska jaga bovar, jägarna ska jaga älg
– Polisens rutinmässiga beslag av samtliga vapen för hederliga medborgare måste stoppas. Det är inte rimligt att en jägare får samtliga sina vapen beslagtagna i samband med misstanke om jaktbrott. I en rättsstat ska ingen dömas på förhand.  

Det säger riksdagsledamöterna Irene Oskarsson och Caroline Szyber, kristdemokraternas jaktpolitiska respektive rättspolitiska talespersoner.

– På senare tid har polis och åklagare infört en ny praxis, som innebär att samtliga vapen beslagtas när en person misstänks för jaktbrott. Den vanligaste typen av situation där en sådan ”misstanke” uppstår, är när en jägare av misstag skjutit ett djur av fel ålder eller kön vid fel årstid, och själv kontaktar polisen i enlighet med de regler som finns. Det kan också handla om tamdjursägare som lagligen försvarat tamdjur mot rovdjursangrepp i enlighet med den rättighet som finns enligt jaktförordningen. Även då ska polisen underrättas. I de allra flesta fall avskrivs misstankarna och vapnen återlämnas efter kortare eller längre tid.

– Det inte rimligt att dessa hederliga medborgare ska behandlas som dömda på förhand med allt vad det innebär av integritetskränkning och förlust av vapen under en viss period. Det sistnämnda medför inte sällan ekonomisk skada på grund av uteblivet viltkött.

– Vi uppmanar regeringen att se över de lagar och förordningar som reglerar beslag av vapen i samband med misstanke om jaktbrott. Polisen ska jaga bovar, jägarna ska jaga älg!

Var social, dela med dig!
, ,