Avskaffa tvångssterilisering vid könsbyte

Jag har varit och talat på många lokalavdelningars årsmöte och förra helgen hade vi i Stockholm stad vår vårstämma, 33 motioner behandlade varav 7 motioner var mina. En som jag tror det skulle bli diskussion om men som det inte blev det i staden utan det gick igenom. Får se om det blir mycket diskussion ute i landet eller om den kan gå igenom på rikstinget. Den gick tyvärr ej igenom i Stockholm län.

Många kopplar ihop tvångssterilisering med en politik som pågick efter andra världskriget. Steriliseringslagarna som Sverige då hade ledde till att ca 53 000 människor steriliserades mot sin vilja, med en topp under de tio åren efter andra världskriget. Tyvärr pågår dock än idag tvångssteriliseringar. Idag krävs nämligen att en person steriliseras för att få byta könstillhörighet (juridiskt könsbyte). Det krav som ställs idag för att genomgå könsbyte är; krav på sterilitet, svenskt medborgarskap och civilståndet ogift.

Transsexualism brukar beskrivas som ett tillstånd med en stark och bestående identifikation med det motsatta könet och med en önskan att tillhöra det motsatta könet eller en övertygelse att faktiskt tillhöra det andra könet. Individen brukar ha en övertygelse om att kroppen är fel och ett önskemål om att korrigera sin kropp så att den stämmer med den inre upplevelsen. För att få göra denna korrigering juridiskt krävs idag en klinisk sterilitet.  

Vår nuvarande lag bryter mot Europarådets rekommendation till medlemsstaterna för att bekämpa diskriminering av HBT-personer (antogs förra året). Av artikel 20 framgår det att krav på till exempel kroppsliga förändringar för att få ändra sin juridiska könstillhörighet ska ”ses över för att ta bort kränkande krav”. Likaså står det också i Regeringsform att ”varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp”.

Vi anser att ingen person ska behöva underkasta sig kirurgiska ingrepp eller acceptera sterilisering som en förutsättning för att få sin könstillhörighet erkänd.  Vi föreslår rikstinget besluta  Att Kristdemokraterna ska verka för ett avskaffande av kravet på tvångssterilisering vid könsbyte.  

Caroline Szyber, Östermalm

Erik Slottner, Kungsholmen

Magnus Kolsjö, Järfälla

Update:

Socialstyrelsen har kommit med sin remitterade utredning. Partistyrelsens skrev sitt svar på vår motion till rikstinget innan den kom men de kommer ha haft flera veckor mellan att de skrev svaren och rikstinget så hoppas det skriver om sitt svar. Positiv text men sedan besvaras motionen. Imorse var Erik Slottner på radio. Ekot hörde sig också för med partiledarena inom Alliansen hur de ser på ändrad lagstiftning.

Var social, dela med dig!
, ,