Utdragen rättsprocess hindrar vaccination mot livmoderhalscancer

Jag har idag lämnat in en JO-anmälan om det utdragna rättsprocessen gällande livmoderhalscancer vaccination. Rättsprocessen kring en upphandlingen av vaccin för livmoderhalscancer har pågått i över ett år. Detta är inte acceptabelt och leder till allvarliga konsekvenser. Flickor går miste om vaccinet vilket gör att risken för att smittas av en allvarlig sjukdom är större. Dessutom innebär den uttdragna processen stora kostnader både för det offentliga och enskilda.

Därför JO-anmäler jag nu rättsprocessen. Som politiker ska jag inte fatta beslut om vilka typer av vaccin som ska ingå i barnvaccinationsprogrammet. Dessa beslut ska fattas på medicinsk grund. Jag som politiker ska inte heller ta ställning till vilket specifikt vaccin som ska upphandlas. Jag värnar möjligheten att överklaga upphandlingar. Vid en upphandling måste myndigheter självklart ta hänsyn till att en rättsprocess kan ta viss tid i anspråk. Men är det rimligt att räkna med att rättsprocessen ska ta mer än ett år i anspråk? Mitt svar på den frågan är nej.

Jag har även skrivit en artikel på Newsmill på ämnet.

”Som politiker ska jag inte fatta beslut om vilka typer av vaccin som ska ingå i barnvaccinationsprogrammet. Sådana beslut ska fattas av medicinska skäl. Jag som politiker ska inte heller ta ställning till vilket specifikt vaccin som ska upphandlas. Jag tycker också att det ska vara möjligt att överklaga upphandlingar. Men som politiker vill jag uppmärksamma det orimliga i att vaccinationen inte kan genomföras på grund av den utdragna rättsprocessen.”

Min JO-anmälan nämns på LäkemedelsVärlden och Politikerbloggen och Upphandling24 och Biotech IDG

Update: Idag blev det klart att upphandlingen kommer tas om helt. Läs mer i DN som också nämner min JO-anmälan. Vårdfokus tar upp min JO-anmälan liksom Aftonbladet.

Update:

Idag flera månader efter min JO-anmälan blev det klart att det blir ett överklagade och att uthandlingen kommer ta ännu längre tid.

Var social, dela med dig!
,