Kristdemokraterna vs Alliansen

Det är svårt med koalitioner, samarbeten och allianser. Det är något som både Centerpartiet och vi kom fram till vi våra valanalyser. Det gjorde även den av KDU tillsatta kriskommissionen, som jag satt med i, vi tog upp i våra slutsatser att  många väljare sagt att när Kristdemokraterna är en del av Alliansen är det svårt att se tydlig politisk skillnad mellan Allianspartierna. Kristdemokraterna lyckades inte profilera sig inom Alliansen under förra mandatperioden. Medan till exempel Jan Björklund så sent som i våras tog en väldigt tydlig ställning för försvaret för att nämna ett exempel, så skapar han en mer försvarsvänlig bild av Folkpartiet. Trots att detta strider mot budgetuppgörelsen ett par dagar tidigare tar sig Björklund denna frihet och lyckas vinna väljare på det. Kristdemokraterna måste skapa och stå fast vid sin egen politik även om den för tillfället inte har fått stöd i alliansförhandlingar. Har kristdemokrat drivit en linje i samordningen men inte fått igenom den är politiken ändå kristdemokraternas linje. Partiet bör därför inte till exempel besvara motioner med att det strider mot allianslinjen. Partiets uppfattning måste vara att allianslinjen är en tillfällig kompromiss som i framtiden kan revideras för ett mer kristdemokratisk alternativ.

Jag är en sann Alliansvän och vill verkligen att vi ska fortsätta regera ihop men att partiet gick tillbaka i valet och får alltjämt vikande siffror beror på att vi själva inte tagit mer strid. Som jag själv sa i en tidningsintervju “man kan inte sitta still i båten och sedan när den kommit till land komma på att man ville någon annanstans”. Jag har belyste detta både i artikel på Politikerbloggen och när jag var i radio hos Federley tidigare i vecka. Det handlar om vad vi som parti kan göra annorlunda. Det handlar inte om vissa säger att Moderaterna ska hållas tillbaka utan att vi själva ska vilja ta plats och göra det.

Om människor ska vara intresserade av att rösta på oss måste det bli mycket tydligare vad det gör för skillnad om vi kristdemokrater finns med i regeringen eller inte. Partiet måste förstå att det är skillnad på att utveckla sin politik utan att det uppfattas som ”strid” inom Alliansen. Allianssamarbetet fungerar väl och jag är en stor Alliansvän men det är viktigt att betona att det är ett medel – inte ett mål. Målet är att Kristdemokraterna ska få så stort genomslag som möjligt för våra idéer. Denna möjlighet är som störst om man är med i en väl fungerande regering – självklart. Det har gjort skillnad med Kristdemokraterna regeringen exempelvis när det gäller politikområden som migrationspolitik, nu med en ändring av sjukförsäkringens utformning och familjepolitiken. Men vi måste bli tydligare på fler politikområden. Vi har en väl utvecklad politik på många andra områden och det måste vi visa.

Var social, dela med dig!
,