Vilka partier kommer att agera för barnens rättigheter?

Idag skriver jag på Newsmill om vikten att inför Barnkonventionen fullt ut i svensk lag, dvs inkorporerar den i svensk lag.

Socialdemokraterna har nu anslutit sig till den kristdemokratiska åsikten att Barnkonventionen ska bli svensk lag. Detta enligt partiledare Håkan Juholt. Det är naturligtvis positivt att de har ändrat sig men det ska bli väldigt intressant att se om Håkan Juholt har sitt parti med sig och hur partiet kommer att agera för barns rättigheter. Kristdemokraterna har länge drivit frågan om att Barnkonventionen ska bli svensk lag.

Det är nu 21 år sedan Sverige – som ett av de första länderna – ratificerade FN:s konvention om barnets rättigheter, den så kallade barnkonventionen. Tanken var att konventionen skulle användas som utgångspunkt i varje enskild lagstiftning och på det sättet bli en del av den svenska lagstiftningen. Barnkonventionen slår fast att varje enskilt barn har vissa bestämda rättigheter som ingen stat, ingen regering, inget politiskt parti har rätt att sätta sig över.  Vad innebär det då att sätta barnets bästa i främsta rummet? Svaret på den frågan är inte självklart.

En inkorporering av Barnkonventionen skulle exempel leda till att migrationspolitiken aldrig får leda till familjesplittring och att barn aldrig ska nekas sjukvård eller skolgång för att de är papperslösa eller gömda. När paragraferna i barnkonventionen betraktas som svensk lag kan myndigheternas beslut relateras till lagens tillämpning. Till exempel kan avvägningar av en myndighet som Migrationsverket lättare göras tydliga och tydligare riktlinjer skapas för att alltid, under alla omständigheter, se till att barnets bästa tydliggörs. Därför bör FN:s barnkonvention inkorporeras i svensk lag. Några Europeiska länder, exempelvis vårt grannland Finland, har redan inkorporerat barnkonventionen som nationell lag.

Nuvarande ordning fungerar inte tillräckligt bra. Vi tar för lite hänsyn till barns intressen. Naturligtvis behövs mer än att barnkonventionen blir svensk lag för att förändra detta men att göra det är en viktig symbol och ett viktigt verktyg i arbetet för alla barns rättigheter.

Läs hela artikel här

Update:

Reinfeldt har en annan syn.

Var social, dela med dig!
, ,