Europadagen – glöm inte Europas sista diktatur

Idag är det Europadagen! 

Vi står för ett tryggt och enat Europa. Där EU:s medlemsstater tar gemensamt ansvar för sina invånare. För fred. Miljö. Ekonomi. Välfärd. Rättstrygghet. Säkerhet.

Vi bejakar den positiva kraften i att stater lägger nationella intressen åt sidan för att lösa gemensamma problem. Problem som är för stora för enskilda länder att lösa effektivt. Ett samarbete som fokuserar på hur alla människor ska kunna få ett bättre liv. Vi står för ett tryggt och enat Europa. Där EU:s medlemsstater tar gemensamt ansvar för sina invånare. För fred. Miljö. Ekonomi. Välfärd. Rättstrygghet. Säkerhet.

Vi bejakar den positiva kraften i att stater lägger nationella intressen åt sidan för att lösa gemensamma problem. Problem som är för stora för enskilda länder att lösa effektivt. Ett samarbete som fokuserar på hur alla människor ska kunna få ett bättre liv.
Jag skriver på Europaportalen om Eruopas sista diktatur Belarus/Vitryssland.

När vi i dag firar Europadagen är det en sak vi inte får glömma. Fortfarande finns här folk som dagligen förföljs på grund av sina åsikter. Därför bör vi ägna denna dag åt att stödja frihetskämparna i Europas sista kvarvarande diktatur. 

Vi hoppas därför att EU i all sin kontakt med Vitryssland närmsta bundsförvant Ryssland kommer ställa tydliga krav också på dem. De får inte längre se det som sker i Vitryssland som en ”intern angelägenhet” och även de måste sätta press på regimen. För det är det som behövs, tydliga krav mot regimen, samtidigt som man gentemot det civila samhället och demokratirörelsen visar stöd och öppenhet genom att ta bort visumkostnaderna för vitryska medborgare. Vi vill visa dem vad demokrati innebär och visa dem att det finns något att kämpa för. Vi ska ge vårt stöd åt de demokratikämpar i Vitryssland som offrar sina liv för demokrati.

Läs hela artikel här.

Var social, dela med dig!