Utslussning av unga

I förra veckan skrev jag tillsammans med Allianskollegorna om förbättrad utslussning av unga i NT-Norrköpings tidningar. och i Piteå-tidning. Jag har bloggat om detta viktiga ämne tidigare.

Det är väl känt att övergången från ungdomsvård till ett liv i frihet är en kritisk period då risken för en ung person att återfalla i brott är hög. För oss allianspartier är det viktigt att påföljderna för unga får en hjälpande och inte stjälpande effekt.

Visst har ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård gjort sig skyldiga till mycket allvarlig brottslighet. Men det är inte ett skäl till att inte göra något åt bristerna i vården och utslussningen. Till exempel saknar var tredje ungdom en plan för hur utslussningen ska gå till. I påföljden finns det heller inte möjlighet till villkorlig frigivning.

För att åtgärda dessa brister föreslår vi i alliansregeringen ett antal åtgärder som förbättrar verkställigheten och ökar möjligheten till successiv utslussning. Behovet och betydelsen av en individuellt utformad verkställighet kommer framöver att tygliggöras genom en reglering i lagen att verkställighetsplan ska upprättas för den dömde. Verkställighetsplanerna måste vara individuellt anpassade för att ge varje ungdom bästa möjliga förutsättningar för att skapa sig en stabil grund att fortsätta bygga på. För att åtgärder under verkställigheten ska kunna fortsätta även därefter förutsätts ett nära samarbete mellan Statens institutionsstyrelse och socialtjänsten, detta betonas också i förslaget.

Eftersom det inte finns möjlighet till villkorlig frigivning innebär det att när vårdtiden är slut ska den unge direkt anpassa sig till ett liv i frihet. För att möjliggöra en successiv utslussning blir det därför möjligt att använda fotboja som övervakningsmetod.

Detta ser vi som mindre ingripande för den unge som då kan befinna sig i en så normal situation som möjligt än att till exempel ha personövervakade permissioner.

Med en successiv utslussning anpassad efter individen ökar möjligheterna till att kunna anpassa sig till ett nytt liv.

Läs hela artikel här. Update skriver i VT.

Var social, dela med dig!
, ,