Förstärkt skydd i domstolarna

Redan vid vårt riksting i somras var vi tydliga med att vi vill förstärka säkerheten vid domstolarna. Därför är jag mycket glad över den satsning som Alliansregeringen nu gör i budgeten. Bra intervju med justitieminisern Beatrice Ask. Hon framhåler vikten av att alla ska känna sig trygga i domstolarna. Domstolarna är centrala för ett väl fungerande rättssamhälle. Det är därför viktigt att alla som besöker och verkar i domstolarna känner sig trygga och säkra där.  

Regeringen satsar 15 miljoner kronor 2012 på att domstolarna ska kunna anställa fler vakter och installera fler larmbågar så att de kan kontrollera vad besökarna tar med sig in i domstolssalen. Åren därefter från 2013 och framåt höjs summan till 30 miljoner kronor per år.

Läs mer på regeringens hemsida här och här.

Var social, dela med dig!
,